Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7233/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Số hiệu: 7233/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 19/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7233/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006 

 

 

Kính gửi

- Cục hải quan thành phố Hải Phòng
- Công ty cổ phần An Việt
(2B Lê Phụng Hiếu – Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Trả lời công văn số 14/11-AV/06 ngày 14/11/2006 của Công ty cổ phần An Việt về việc xin được ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo số liệu trên mạng quản lý nợ thuế theo tờ khai và Quản lý rủi ro ngày 07/12/2006 thì Công ty hiện còn nợ thuế quá hạn cưỡng chế tờ khai 6879/NKD ngày 12/07/2006 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III – Cục Hải quan Hải Phòng. Theo Công ty trình bày, đây là số nợ thuế của 02 xe tải Van, hiện đang chờ ý kiến của các Bộ và kết luận Bộ Giao thông vận tải nên 02 xe trên chưa được phép hoàn thành thủ tục hải quan; Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại điểm 3 công văn 4219/TCHQ-GSQL ngày 13/9/2006, Công ty đã có đơn đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng cho phép Công ty được mang hàng về bảo quản để giảm bớt phí lưu kho, lưu bãi.

Căn cứ điểm 3.2 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra lại vụ việc, nếu Công ty đã có cam kết và Cục Hải quan Hải Phòng cho phép Công ty mang hàng về bảo quản theo đúng hướng dẫn tại Công văn 4219/TCHQ-GSQL nêu trên thì tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa và được hưởng ân hạn thuế theo quy định cho các lô hàng mới phát sinh, với điều kiện: Ngoài số nợ thuế của tờ khai 6879/NKD ngày 12/07/2006, Công ty không để nợ thuế, nợ phạt quá hạn các lô hàng kinh doanh khác, và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm 2.2 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng đưa số liệu nợ thuế của tờ khai 6879/NKD vào tình trạng nợ trong hạn cho đến khi hoàn thành thủ tục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần An Việt biết và liên hệ với Cục Hải quan Hải Phòng để được giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7233/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.99.169