Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7134/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 13/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7134/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2006

Kính gửi

- Cục hải quan thành phố Hà Nội
- Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1
(623 La Thành – Ba Đình – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1938/TCT-QLTBVT ngày 20/11/2006 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CICENCO 1), mã số thuế 0100104274 về việc hưởng thời gian ân hạn nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên hệ thống quản lý rủi ro tại Tổng cục Hải quan thì Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 từng bị nợ thuế quá 90 ngày tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội (Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài). Sau khi kiểm tra chứng từ xuất trình, Tổng cục nhận thấy doanh nghiệp đã nộp đủ thuế đúng hạn cho 02 tờ khai số 2488/NKD, 2489/NKD ngày 24/4/2006. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra các chứng từ gốc nộp tiền, nếu Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 không từng nợ thuế quá 90 ngày thì xác nhận và gửi về Tổng cục Hải quan thông công văn hướng dẫn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 2/6/2006, để Tổng cục Hải quan sử dụng chức năng "giải tỏa nợ thuế theo tờ khai" xóa nợ thuế đã từng bị cưỡng chế trên Hệ thống quản lý rủi ro; đồng thời kiểm tra nếu Công ty đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các tờ khai khác thì cho phép Công ty được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7134/TCHQ-KTTT ngày 13/12/2006 của Tổng cục Hải quan về việc Thời gian ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.355

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!