Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 695/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong khi thực hiện hoàn thuế cho các trường hợp đăng ký tờ khai nhầm loại hình

Số hiệu: 695/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 695/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 970/HQĐN-NV ngày 20/10/2005 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về vướng mắc trong khi thực hiện hoàn thuế cho các trường hợp đăng ký tờ khai nhầm loại hình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 15/8/2003, Bộ Tài chính đã có công văn số 8422 TC/TCT quy định: “… Từ 01/9/2003 trở đi việc hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thực hiện theo đúng thủ tục tại tiết g, điểm 1, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính và công văn số 240 TC/TCT ngày 19/01/2000 của Bộ Tài chính”. Theo đó, từ thời điểm 01/9/2003, nếu doanh nghiệp khai nhầm loại hình thì được coi là không thực hiện đúng thủ tục, và do vậy không được hoàn thuế nhập khẩu.

Tuy vậy, do thực tế vẫn còn một số doanh nghiệp khai nhầm loại hình nhưng theo báo cáo của địa phương thì các doanh nghiệp đó đã thực xuất hàng hóa, đã nhận được tiền thanh toán của đối tác nước ngoài, nên Tổng cục đã báo cáo Bộ và được Bộ đồng ý cho phép Tổng cục Hải quan hướng dẫn theo hướng: về thủ tục, doanh nghiệp có thể kê khai sai loại hình nhưng cơ quan Hải quan đã kiểm tra, xác định được doanh nghiệp đã sử dụng nguyên liệu sản xuất hàng và đã xuất khẩu thì cho phép hoàn thuế nhập khẩu.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai khi thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp này thì phải kiểm tra đầy đủ. Nếu xác định doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện thì cho hoàn thuế. Nếu không xác định được việc sử dụng nguyên liệu của doanh nghiệp thì thông báo cho doanh nghiệp biết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 695/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong khi thực hiện hoàn thuế cho các trường hợp đăng ký tờ khai nhầm loại hình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.340

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78