Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 695/TCHQ-KHTC quy định bán tờ khai nguồn gốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 695/TCHQ-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Thu Hương
Ngày ban hành: 03/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 695/TCHQ-KHTC
V/v quy định bán tờ khai nguồn gốc

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Ngày 06/01/2010, Tổng cục Hải quan có công văn số 62/TCHQ-KHTC gửi Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố về việc quy định bán tờ khai nguồn gốc;

Tuy nhiên, theo phản ảnh của một số đơn vị thì việc yêu cầu doanh nghiệp xuất trình “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” và “giấy chứng nhận đăng ký thuế” là không cần thiết. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Để giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, các đơn vị khi bán tờ khai nguồn gốc xe ô tô và xe gắn máy nhập khẩu lần đầu tiên thì không cần yêu cầu doanh nghiệp xuất trình “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” và “giấy chứng nhận đăng ký thuế” nữa.

- Đối với xe viện trợ: Khi bán tờ khai nguồn gốc xe ô tô và xe gắn máy nhập khẩu thì cơ quan Hải quan yêu cầu có thêm giấy xác nhận hàng viện trợ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 695/TCHQ-KHTC quy định bán tờ khai nguồn gốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.296
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202