Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 680/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 680/VPCP-KTN
V/v xuất khẩu thêm quặng apatit loại II

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 11075/BCT-CNNg ngày 19 tháng 11 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 5085/BTNMT-ĐCKS ngày 16 tháng 12 năm 2008) và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 3312/UBND-CN ngày 31 tháng 12 năm 2008) về việc xuất khẩu thêm quặng apatit loại II, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 11075/BCT-CNNg ngày 19 tháng 11 năm 2008.

2. Giao Bộ Công Thương:

a) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Tổng công ty Hóa chất Việt Nam và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2557/VPCP-CN ngày 15 tháng 5 năm 2007 đối với việc nghiên cứu công nghệ tuyển quặng apatit loại II thành quặng apatit loại I với quy mô công nghiệp, đảm bảo nguyên liệu lâu dài cho sản xuất phân bón supe lân và DAP.

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo Tổng công ty Hóa chất Việt Nam khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2, công suất 330.000 tấn/năm và Nhà máy tuyển quặng apatit loại II tại tỉnh Lào Cai.

c) Chỉ đạo Tổng công ty Hóa chất Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam thực hiện việc đảm bảo an toàn trong vận chuyển quặng apatit loại II từ mỏ apatit Lào Cai đến địa điểm xuất hàng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng công ty Hóa chất Việt Nam;
- Công ty TNHH một thành viên Apatit VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 680/VPCP-KTN ngày 04/02/2009 về việc xuất khẩu thêm quặng apatit loại II do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.868

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88