Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 68/BXD-VLXD về việc giải thích nội dung Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 68/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Quang Cung
Ngày ban hành: 31/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 68/BXD-VLXD
V/v: Giải thích nội dung Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi : Công ty TNHH Gia Luân

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 089/CV-09 ngày 20/7/2009 của Công ty TNHH Gia Luân về việc giải thích nội dung tại Điều 13 mục 6 của Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009: Các hợp đồng đủ điều kiện xuất khẩu đang thực hiện trước ngày Thông tư có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc hợp đồng. Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Trước ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, thì việc xuất khẩu khoáng sản được thực hiện theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Riêng các trường hợp xuất khẩu khoáng sản là cát, sỏi xây dựng thì ngoài việc thực hiện các quy định của Thông tư còn phải thực hiện theo Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 thì khoáng sản làm vật liệu xây dựng đủ điều kiện xuất khẩu là khoáng sản phải thoả mãn các yêu cầu, điều kiện quy định của Thông tư và Danh mục tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu tại phụ lục kèm theo. Đồng thời tại Khoản 6 Phần II của Thông tư số 02/2006/TT-BCN có quy định: Trường hợp khoáng sản đã qua phân loại, tuyển rửa và chế biến nhưng không thể đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Danh mục kèm theo Thông tư hoặc đối với các chủng loại khoáng sản chưa được nêu trong Danh mục, Bộ Công nghiệp (đối với khoáng sản rắn và phi kim loại) và Bộ Xây dựng (đối với khoáng sản vật liệu xây dựng) có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện. Trường hợp đặc biệt có thay đổi, bổ sung quy hoạch phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ví dụ, như loại cát nhiễm mặn, cát san lấp và một số loại khoáng sản khác....là các loại khoáng sản không có trong Danh mục của phụ lục kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp thì phải được Bộ Xây dựng hướng dẫn làm các thủ tục theo quy định, sau khi hoàn thành các thủ tục được Bộ Xây dựng xem xét và xác nhận đủ điều kiện và tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu.

Như vậy, các hợp đồng đủ điều kiện xuất khẩu đang thực hiện trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 là các hợp đồng đang thực hiện trước ngày 15/8/2009 và khoáng sản làm VLXD xuất khẩu phải đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định của Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 hoặc có xác nhận đủ điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu của Bộ Xây dựng ký trước ngày Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm VLXD có hiệu lực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng giải thích về nội dung các hợp đồng đủ điều kiện xuất khẩu đang thực hiện trước ngày Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 có hiệu lực.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải Quan;
- Lưu VP, VLXD, 5;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 68/BXD-VLXD ngày 31/07/2009 về việc giải thích nội dung Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.099

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server251