Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6776/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục tái nhập hàng trả lại do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6776/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 21/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6776/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tái nhập hàng trả lại

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam;
(Đ/c: 135A Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 47/CV-VPA ngày 08/10/2020 của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam về việc vướng mắc thủ tục hải quan tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 33 Luật Hải quan, Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì mặt hàng hồ tiêu đã xuất khẩu sang Nepal nhưng bị trả lại không thuộc trường hợp miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.

Việc kiểm tra thực tế hàng hóa đối với mặt hàng hồ tiêu tái nhập này thực hiện theo quy định tại khoản 5, khoản 7 Điều 33 Luật Hải quan, Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ), Điều 29 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018).

Tuy nhiên, để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục Hải quan có liên quan ưu tiên giải quyết thủ tục hải quan trước các lô hàng hồ tiêu đã xuất khẩu sang Nepal bị trả lại.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6776/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục tái nhập hàng trả lại do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.219

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34