Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6757/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục hải quan ban hành

Số hiệu: 6757/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 20/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6757/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc TTHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2318/HQHCM-GSQL và công văn số 2741/HQHCM-GSQL liên quan đến việc giải quyết thủ tục hải quan nhận lại tài sản của ông Trần Đặng Đăng Khoa đi du lịch tự túc bằng phương tiện xe gắn máy xuất cảnh, nhưng không làm thủ tục khai báo hải quan với phương tiện vận tải tạm xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 59, Điều 60 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 30, khoản 31 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh thì người nhập cảnh không phải khai hải quan nếu không có hành lý vượt định mức miễn thuế, không có hành lý gửi trước hoặc sau chuyến đi. Trường hợp có hàng hóa vượt định mức miễn thuế, có hành lý gửi trước hoặc sau chuyến đi, thủ tục hải quan thực hiện như hàng hóa nhập khẩu, tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa, kiểm tra chuyên ngành, chính sách thuế theo quy định.

Về chính sách quản lý hàng hóa: Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định xe mô tô, xe gắn máy đã qua sử dụng thuộc mặt hàng cấm nhập khẩu. Do đó, không có căn cứ giải quyết thủ tục nhập khẩu xe gắn máy theo diện hành lý gửi sau.

2. Để tạo điều kiện cho ông Khoa nhận lại tài sản, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện như sau: Đối chiếu thực tế xe gắn máy với các thông tin hồ sơ do ông Trần Đặng Đăng Khoa nộp (Đơn đề nghị cho phép nhận lại tài sản có xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania, vận đơn số BEW000202000, Giấy chứng nhận đăng ký xe số 073801 do cơ quan công an cấp, Hộ chiếu có xác nhận của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh...). Trong trường hợp các chi tiết của phương tiện phù hợp với thông tin hồ sơ do ông Khoa xuất trình thì làm thủ tục tái nhập phương tiện vận tải theo quy định tại Điều 74 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 43 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, không yêu cầu xuất trình tờ khai tạm xuất và giấy liên vận của cơ quan có thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03 b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6757/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


686

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97