Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6750/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 25/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6750/TCHQ-KTTT
V/v hướng dẫn hạch toán khấu trừ thuế nhập khẩu được hoàn vào thuế truy thu

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tiếp theo công văn số 6267/TCHQ-KTTT ngày 05.12.2008 của Tổng cục Hải quan v/v vướng mắc hạch toán khấu trừ thuế nhập khẩu được hoàn vào thuế truy thu; Căn cứ ý kiến của Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn tiếp như sau:

Theo quy định tại phụ lục II, Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10.04.2006 của Bộ Tài chính: "Tài khoản 336: Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác

Phản ánh số thu thuế xuất, nhập khẩu và các khoản thu khác đã thu phải hoàn và số thu thuế xuất, nhập khẩu và các khoản thu khác đã hoàn, thu thuế xuất, nhập khẩu và các khoản thu khác còn phải hoàn cho các đối tượng nộp thuế.

Phải theo dõi theo từng đối tượng đã thu nộp thuế xuất, nhập khẩu và các khoản thu khác được hoàn và từng lần hoàn thuế xuất, nhập khẩu và các khoản thu khác cho các đối tượng này".

Về nguyên tắc, chỉ được thực hiện cấn trừ thuế nhập khẩu được hoàn sang thuế truy thu phải nộp khi đã xác định người nộp thuế được hoàn một khoản thuế nhập khẩu nhưng chưa hoàn trả (đã có quyết định hoàn trả nhưng chưa thực hiện hoàn).

Do đó khi có quyết định hoàn trả thuế nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 336 - Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác

Khi thực hiện cấn trừ thuế nhập khẩu được hoàn sang thuế truy thu phải nộp, ghi:

Nợ TK 336 - Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác

Có TK 314 -Thanh toán với đối tượng nộp thuế

Trong thời gian Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan nâng cấp hệ thống KT 559 để chương trình hạch toán tự động nghiệp vụ cấn trừ thuế nhập khẩu được hoàn sang thuế truy thu phải nộp theo hướng dẫn trên, các đơn vị tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6267/TCHQ-KTTT ngày 05.12.2008 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6750/TCHQ-KTTT ngày 25/12/2008 về việc hướng dẫn hạch toán khấu trừ thuế nhập khẩu được hoàn vào thuế truy thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.646

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!