Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6700/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6700/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 23/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6700/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3179/11/2008/RMIT ngày 28/11/2008 của Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam tiếp tục khiếu nại về việc miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/11/2008, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6042/TCHQ-KTTT chuyển hồ sơ kèm theo công văn số 3098/11/2008/RMIT của Đại học RMIT Việt Nam đến Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để xem xét trả lời doanh nghiệp.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh khẩn trương xem xét trả lời doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan để Tổng cục xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại học Quốc tế RMIT (702 Ng. Văn Linh. P. Tân Phong, Q.7, TP HCM)
- Lưu: VT, KTTT (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6700/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210