Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6697/TCHQ-KTTT về việc ân hạn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6697/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 23/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6697/TCHQ-KTTT
V/v ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh
- Công ty CP thực phẩm Trung Sơn
(42, Phạm Liêm, ĐaKao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 3990/HQTP-NV ngày 02/12/2008 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, công văn số 1811/CV-CTY ngày 26/11/2008 của Công ty CP thực phẩm Trung Sơn về việc xử lý nợ thuế trên Hệ thống Quản lý rủi ro; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và qua kiểm tra bộ hồ sơ gửi kèm thì đối với 06 tờ khai đã từng nợ thuế quá hạn 90 ngày, Doanh nghiệp đã thực xuất sản phẩm quá thời hạn 275 ngày, nộp hồ sơ thanh khoản quá thời hạn quy định tại điểm 7.2 mục IV Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hơn nữa phần nguyên phụ liệu thừa xin chuyển sang tiêu thụ nội địa của các tờ khai trên được tính lại thời hạn nộp thuế là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu theo quy định tại điểm 2.2.1.2 mục III Phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính. Do đó, các tờ khai này thuộc diện đã từng nợ thuế quá hạn 90 ngày trên hệ thống Quản lý rủi ro là đúng quy định. Việc xóa các tờ khai trên ra khỏi hệ thống Quản lý rủi ro là vượt quá thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Hiện nay Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến của các đơn vị liên quan báo cáo Bộ Tài chính xem xét xử lý. Trước mắt đề nghị Công ty thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và Công ty CP thực phẩm Trung Sơn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6697/TCHQ-KTTT về việc ân hạn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226