Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6688/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6688/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 16/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6688/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Hãng hàng không Japan Airlines Co.,Ltd tại VN;
(Tầng 1 Crowne Plaza West Hanoi, 36 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, HN)

Trả lời kiến nghị của Văn phòng đại diện Hãng hàng không Japan Airlines Co.,Ltd tại Việt Nam về việc miễn các loại thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của hãng theo các Hiệp định về hàng không, Tổng cục Hải quan có ý kiến như esau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 31/2013/QH13;

Căn cứ Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 70/2014/QH13;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13;

Căn cứ Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12;

Căn cứ Điều 5 Hiệp định về dịch vụ hàng không giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ký ngày 23/5/1994;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông vận tải các công văn số 2799/BGTVT-HTQT ngày 26/3/2020, số 2519/BGTVT-HTQT ngày 19/3/2020, ý kiến của Cục Hàng không Việt Nam tại công văn số 4004/CHK-VTHK ngày 18/9/2020, thì:

Vật phẩm nhập khẩu theo quy định tại Điều 5 Hiệp định về dịch vụ hàng không giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ký ngày 23/5/1994 (chỉ được sử dụng phục vụ cho hoạt động khai thác chuyến bay và các hoạt động của tàu bay của các hãng hàng không trong hoạt động hàng không quốc tế thường lệ đi/đến Việt Nam, không đưa vào kinh doanh, xuất bán tại Việt Nam), được miễn thuế nhập khẩu, không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, bao gồm:

1. Nhiên liệu, du bôi trơn, phụ tùng, hàng dự trữ về máy bay và trang thiết bị thường lệ được giữ trên máy bay tham gia vào các dịch vụ được thỏa thuận do các hãng hàng không được chỉ định thực hiện;

2. Nhiên liệu, dầu bôi trơn, phụ tùng, hàng dự trữ về máy bay và trang thiết bị được đưa lên máy bay của hãng hàng không được chỉ định của Nhật Bản trong lãnh thổ Việt Nam và được sử dụng cho các dịch vụ được thỏa thuận;

3. Nhiên liệu, dầu bôi trơn, phụ tùng, hàng dự trữ về máy bay và trang thiết bị được đem vào cho các hãng hàng không được chỉ định của Nhật Bản và được tồn trữ trong lãnh thổ Việt Nam dưới sự giám sát của Hải quan nhằm mục đích cung ứng cho máy bay của các hãng hàng không được chỉ định đó.

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng đại diện Hãng hàng không Japan Airlines Co.,Ltd tại Việt Nam biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để giải quyết cụ thể theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Bộ Ngoại giao (để biết);
- Bộ GTVT (để biết);
- Cục Hàng không VN (để phối hợp);
- Vụ CST, Vụ PC, Vụ HTQT (BTC) (để biết);
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Cục HQ TP. Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6688/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.769

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255