Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 667/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 667/TCHQ-CCHĐH
V/v: thống nhất cách khai báo và xác nhận đối với trường hợp hàng XK được đưa vào kho CFS

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Phúc đáp công văn số 24/HQBD-GSQL ngày 10/01/2011 của Cục Hải quan Bình Dương về việc khai báo và xác nhận không thống nhất một số tiêu chí trên tờ khai hải quan điện tử in xuất khẩu HQ/2009-TKĐTXK trong trường hợp hàng xuất khẩu được đưa vào kho CFS (container freight station) trước khi xuất khẩu qua cửa khẩu xuất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

- Nội dung khai báo “cảng xếp hàng” tại ô số 9 tờ khai hải quan điện tử in xuất khẩu HQ/2009-TKĐTXK là: Mã, tên của cảng xếp hàng.

- Ô số 29 “Ghi chép khác” tờ khai hải quan điện tử in xuất khẩu HQ/2009-TKĐTXK thể hiện nội dung: “Hàng hóa đưa vào kho CFS … (tên của kho CFS)”.

- Khi hàng hóa được đưa vào kho CFS, công chức hải quan giám sát ký tên, đóng dấu công chức tại ô “Ghi chép khác” trên tờ khai xuất khẩu.

- Việc xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT- Trưởng Ban (thay b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu VT, Ban CCHĐH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 667/TCHQ-CCHĐH ngày 17/02/2011 về thống nhất cách khai báo và xác nhận đối với trường hợp hàng xuất khẩu được đưa vào kho CFS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.724

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113