Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6665 TCHQ/KTTT ngày 26/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục XNK hàng hoá

Số hiệu: 6665 TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 26/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6665 TCHQ/KTTT
V/v làm thủ tục XNK hàng hoá

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: 

- Công ty Thương mại Dầu khí PETECHIM
 (70A- Bà Huyện Thanh Quận 3- Tp. Hồ Chí Minh )
 - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 15569/TMDK-KDTH-NQ ngày 10/12/2003 của Công ty thương mại dầu khí Petechim về việc xin được làm thủ tục XNK hàng hoá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty thương mại dầu khí PETECHIM (MST: 0300429921) hiện còn nợ thuế hàng tạm nhập: 1.316.656.246 đồng tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong đó có 1.127.526.836 đồng thuộc số nợ thuế Công ty nhập khẩu uỷ thác cho nhà thầu, Công ty đang làm thủ tục miễn thuế với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh theo tinh thần công văn số 7278 TC/Tổng cục Thuế ngày 15/7/2003 của Bộ Tài chính; số tiền 189.129.410 đồng đã có quyết định tạm miễn thuế của các lô hàng TN theo các hợp đồng khai thác dầu khí đã ký không có thời hạn và sẽ tái xuất khi kết thúc hợp đồng khai thác dầu khí.

Căn cứ Công văn 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong trường hợp lô hàng chờ giải quyết thủ tục miễn thuế; Căn cứ ý kiến của Vụ Chính sách thuế ngày 23/10/2003 về việc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế với Công ty thương mại dầu khí Petechim theo nội dung công văn 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh khẩn trương xem xét hồ sơ để xử lý dứt điểm số nợ: 1.127.526.836 đ của Công ty.

- Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục XNK hàng hoá bình thường và được nộp thuế theo luật định, với điều kiện Công ty không có phát sinh các khoản nợ thế hàng kinh doanh khác.

Giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra đôn đốc Công ty nếu kết thúc hợp đồng khai thác thì phải nghiêm chỉnh thực hiện theo các ý kiến tại các quyết định tạm miễn thuế nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ trực tiếp với các Cục Hải quan nơi đơn vị mở tờ khai để được xem xét giải quyết cụ thể.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6665 TCHQ/KTTT ngày 26/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục XNK hàng hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.981
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132