Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6638/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại bộ phận của tháp giải nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6638/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 15/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6638/TCHQ-TXNK
V/v phân loại bộ phận của tháp giải nhiệt

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 125/LIANG-HQ ngày 12/05/2020 của Công ty TNHH Công nghiệp Liang Chi II (Việt Nam) (Công ty) và công văn số 2599/HCM-STQ ngày 08/09/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh liên quan đến vướng mắc phân loại các bộ phận của tháp giải nhiệt. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại các bộ phận cấu thành tháp giải nhiệt, như: máng nước, vách ngăn, cầu thang, lan can, hộp phân phối nước, khung tháp, cửa tháp, chống rung, bộ trao đổi nhiệt (các mặt hàng được Công ty làm thủ tục hải quan đăng ký tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh):

Căn cứ Chú giải 2 Phần XVI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính:

“2. Theo Chú giải 1 của Phần này, Chú giải 1 Chương 84 và Chú giải 1 Chương 85, các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 hoặc 85.47) được phân loại theo các qui tắc sau:

(a) Các bộ phận đã được chi tiết tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 và 85.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp;

(b) Các bộ phận khác, nếu phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy cụ thể, hoặc cho một số loại máy cùng nhóm (kể cả máy thuộc nhóm 84.79 hoặc 85.43) được phân loại theo nhóm của các máy cụ thể đó hoặc vào nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38. Tuy nhiên, bộ phận phù hợp để chủ yếu sử dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28 được phân loại vào nhóm 85.17;

(c) Tất cả các bộ phận khác được phân loại trong nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38 hoặc, nếu không thì, phân loại vào nhóm 84.87 hoặc 85.48”.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với các quy định hiện hành và Chú giải 2a Phần XVI nêu trên để xem xét, hướng dẫn Công ty phân loại các mặt hàng trên theo đúng quy định.

2. Về việc phân loại mặt hàng có tên khai báo “Cánh quạt (bộ phận của Tháp giải nhiệt) không bao gồm motor (1 bộ = 4 cánh + 1 mâm)”, Tổng cục Hải quan có công văn số 2943/TCHQ-TXNK ngày 06/05/2020 hướng dẫn phân loại mặt hàng.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với các quy định hiện hành và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2943/TCHQ-TXNK để phân loại mặt hàng theo đúng quy định. Đối với hàng hóa nhập khẩu có tên khai báo “Cánh quạt (bộ phận của Tháp giải nhiệt) không bao gồm motor (1 bộ = 4 cánh + 1 mâm)” thuộc các tờ khai hải quan đã đăng ký trước ngày Tổng cục Hải quan có văn bản hướng dẫn số 2943/TCHQ-TXNK thì căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính để xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Công Ty TNHH Công Nghiệp Liang Chi II (để biết) (Đ/c: Khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương);
- Lưu: VT, TXNK (My - 4b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6638/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại bộ phận của tháp giải nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.766

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75