Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6634/TCHQ-GSQL vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6634/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6634/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3711/HQHMC-GSQL ngày 21/12/2011 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc về đơn vị hải quan thực hiện thủ tục đối với lô hàng là vật tư, thiết bị viễn thông của Công ty TNHH Quốc tế Delta bán cho Công ty CP Viễn thông Điện tử Vinacap theo hướng dẫn tại công văn số 4317/TCHQ-GSQL ngày 01/9/2011 của Tổng cục Hải quan (lô hàng này được công ty TNHH Quốc tế Delta nhập khẩu theo loại hình tạm nhập - tái xuất tại Chi cục Hải quan Sài Gòn KV1-Cát Lái), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do đặc thù trong việc giao nhiệm vụ cho các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, nêu Tổng cục nhất trí với hướng giải quyết của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 3711/HQHMC-GSQL ngày 21/12/2011 nêu trên.

Đề nghị đơn vị chủ động chỉ đạo các Chi cục thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật khi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng trên.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6634/TCHQ-GSQL vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129