Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6625/TCHQ-GSQL về việc định mức nguyên liệu sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6625/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6625/TCHQ-GSQL
V/v định mức nguyên liệu SXXK

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina
(Địa chỉ: Đường B2, khu B, Khu CN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, Hưng Yên)

 

Trả lời công văn số 767/CVKN-HAV ngày 26/11/2008 của Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina về việc vướng mắc khai báo định mức thực tế trên phần mềm quản lý hàng SXXK ECUS-X, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu SXXK:

Theo hướng dẫn tại điểm 5.4.1, Mục I, Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính: “Doanh nghiệp phải tự xây dựng, kê khai, đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu trước khi xuất khẩu sản phẩm. Trường hợp định mức đăng ký không đúng với định mức thực tế thì doanh nghiệp phải báo cáo ngay với cơ quan hải quan nơi đã đăng ký định mức để làm căn cứ hoàn thuế theo định mức thực tế khi thực tế xuất khẩu sản phẩm”.

Ngoài ra, đề nghị doanh nghiệp tham khảo mục II, phần II quy trình nghiệp vụ hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định 929/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan để nghiên cứu thực hiện.

2. Đối với phần mềm ECUS - X, thì đây không phải là phần mềm khai báo bắt buộc của cơ quan hải quan cung cấp. Đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Công ty phần mềm Thái Sơn hoặc Trung tâm xử lý dữ liệu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi Công ty làm thủ tục Hải quan để được hướng dẫn và giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Hyundai Alminum Vina được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Công nghệ thông tin & TK Hải quan;
- Chi cục Hải quan Hưng Yên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6625/TCHQ-GSQL về việc định mức nguyên liệu sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.218.67.1