Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 658/TCHQ-KTTT về việc biên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 658/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 658/TCHQ-KTTT
V/v: Biên lai thuế nhập khẩu, TTĐB xe ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt

Trả lời công văn 40/C26(P4) ngày 12/01/2005 của Cục cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt về biên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô Mercedes Benz E240 do Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Truyền hình Việt Nam (VTC) nhập khẩu theo tờ khai Hải quan số 108/NKD ngày 6/1/2004 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng đã thu thuế chiếc xe ô tô nêu trên theo quyết định khấu trừ số 31/QĐ/KT ngày 06/1/2004, khấu trừ thuế từ số tiền thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn tại quyết định hoàn thuế số 2554/QĐ/HT ngày 12/11/2003, số thuế này được hoàn từ số thuế đã nộp vào Ngân sách Nhà nước theo biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 011590 và 012690, biên lai thuế tiêu thụ đặc biệt số 003751. Do vậy, tại các biên lai thuế nêu trên đã bao gồm tiền thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô Mercedes Benz E240 nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 108/NKD ngày 6/1/2004 và quyết định khấu trừ số 31/QĐ/KT ngày 06/1/2004 của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng là chứng từ xác nhận Công ty VTC đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cho lô hàng. Trong trường hợp này Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng không cấp biên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cho lô hàng là đúng quy định. Quyết định khấu trừ số 31/QĐ/KT ngày 06/1/2004 kèm theo bản sao biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 011590 và 012690; bản sao biên lai thuế tiêu thụ đặc biệt số 003751 và bản sao quyết định hoàn thuế số 2554/QĐ/HT ngày 12/11/2003 sẽ thay thế cho biên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt trong hồ sơ đăng ký xe ôtô Mercedes Benz E240 nêu trên với cơ quan Công an.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt được rõ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để báo cáo)
- Lưu VT, Vụ KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 658/TCHQ-KTTT về việc biên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.906
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112