Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6569/TCHQ-PC năm 2020 về xử lý hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6569/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Anh
Ngày ban hành: 12/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6569/TCHQ-PC
V/v xử lý hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 1164/HQQNg-NV ngày 14/9/2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. Đối với vướng mắc về việc xử lý trường hợp hàng hóa xuất khẩu không đáp ứng tiêu chí xuất xứ nêu tại Công văn này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 103 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ) quy định: Những người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Mục 9 Chương II Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 103b Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Do đó, trường hợp xác định có hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, việc xử phạt căn cứ vào quy định tại Điều 63 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ (được sửa đổi tại khoản 26 Điều 1 Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ).

Giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của doanh nghiệp; căn cứ tình tiết cụ thể của hồ sơ, căn cứ quy định của pháp luật để xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, PC (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6569/TCHQ-PC năm 2020 về xử lý hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


728

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75