Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc thuế nhập khẩu đối với cụm chức năng

Số hiệu: 656-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 19/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 656-TC/TCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 656 TC/TCT NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2001VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI CỤM CHỨC NĂNG

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Công ty Điện tử Hà Nội

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 08/XNK ngày 04/01/2001 của Công ty Điện tử Hà Nội và Công văn số 156/BKHCNMT-TĐC ngày 12/01/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc xem xét lô hàng bộ linh kiện máy đọc đĩa hình VCD do Công ty Điện tử Hà Nội nhập khẩu để sản xuất lắp ráp trong nước, theo Hợp đồng số 01/HN-SW/00 ngày 12/09/2000 bao gồm các linh kiện rời rạc theo đúng tiêu chuẩn quy định và một số cụm chức năng đã được quy định tại Quyết định số 1194/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 13/08/1998 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Căn cứ các Quyết định số 848 TC/QĐ-BTC ngày 01/11/1997; Quyết định số 383/1998/QĐ/BTC ngày 30/03/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Căn cứ thẩm quyền quy định tại Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ; tiếp theo công văn số 5916 TC/TCT ngày 24/11/1999 của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ dạo thực hiện việc áp mã số và thuế suất các cụm chức năng trong bộ linh kiện CKD, IKD đối với các mặt hàng điện tử đã được quy định Danh mục các cụm chức năng hoàn chỉnh tại Quyết định số 1194/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 13/08/1998 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đã được nhập khẩu trước ngày 01/01/2001 theo đúng quy định tại Điều 2 Quyết định số 383/1998/QĐ/BTC ngày 30/03/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Riêng cụm chức năng Karaoke, sau khi xem xét ý kiến của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 156/BKHCNMT-TĐC ngày 12/01/2001, Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra thực tế lô hàng của Công ty Điện từ Hà Nội, nhập khẩu theo tờ khai Hải quan số 12084 N/KD ngày 29/12/2000 của Hải quan Hải phòng; nếu: Các chi tiết cơ khí đảm bảo mức độ rời rạc theo quy định; Các cụm chức năng (trừ Cụm Karaoke) đúng với Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1194/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 13/08/1998 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Cụm chức năng Karaoke có công nghệ đơn giản, số linh kiện ít, không tốn nhiều công lắp ráp, giá thành thấp đúng như ý kiến của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 156/BKHCNMT-TĐC ngày 12/01/2001, và là nhập khẩu lần đầu thì cho phép thực hiện tính thuế theo như mức độ rời rạc của các chi tiết cơ khí. Yêu cầu Công ty cam kết không tiếp tục vi phạm.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thuế nhập khẩu đối với cụm chức năng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.994
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155