Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6515 TCHQ/KTTT ngày 19/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Số hiệu: 6515TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 19/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6515 TCHQ/KTTT
V/v TL vướng mắc về nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

- XN LD Dụng cụ Y tế Long An
 ( Km 1954 - QL 1A - Thị xã Long An)
 - Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn số 63/CV.2003 của XNLD Dụng cụ Y tế Long An về một số vướng mắc trong quá trình thanh khoản (hoàn thuế) đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998.NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu.

- Căn cứ Thông tư số 07/2000/TT-TCHQ ngày 2/11/2000 của Tổng Cục Hải quan hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ .

1) Về vướng mắc nêu tại điểm I:

Điều kiện và thủ tục hải quan đối với nguyên liệu do Xí nghiệp cung ứng để gia công cho nước ngoài đã được quy định tại điểm 9, mục A Phần III Thông tư số 07/2000/TT-TCHQ nêu trên.

Như vậy nếu nguyên liệu do Xí nghiệp cung ứng đáp ứng điều kiện nêu tại điểm 9.1 mục A Phần III Thông tư số 07/2000/TT-TCHQ, nhưng khi làm thủ tục nhập khẩu Xí nghiệp không đăng ký theo loại hình nhập sản xuất hàng xuất khẩu như hướng dẫn tại Thông tư 07/2000/TT-TCHQ mà đăng ký theo loại hình nhập kinh doanh là đăng ký sai loại hình. Việc hoàn thuế đối với trường hợp này áp dụng theo quy định tại công văn 3796/TCHQ-KTTT ngày 14/7/1999 của Tổng Cục Hải quan hướng dẫn hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình NKD.

Đề nghị Xí nghiệp khi cung ứng nguyên liệu cho hợp đồng gia công tiếp theo phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2000/TT-TCHQ nêu trên.

2) Về vướng mắc nêu tại điểm II:

Trường hợp Xí nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại hình nhập kinh doanh nhưng sau đó đã đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất sản phẩm và đã có sản phẩm xuất khẩu thì khi làm thủ tục xuất khẩu doanh nghiệp phải có văn bản giải trình nói rõ chủng loại nguyên liệu nhập kinh doanh thuộc tờ khai nhập kinh doanh nào được cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu. Nếu khi làm thủ tục xuất khẩu doanh nghiệp không giải trình bằng văn bản, nhưng trong bản khai báo định mức đã thể hiện được nội dung trên và thực tế nguyên liệu đó đã được sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì được xem xét hoàn thuế theo quy định tại công văn số 3796/TCHQ-KTTT ngày 14/7/1999 của Tổng Cục Hải quan hướng dẫn hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình NKD.

3) Về vướng mắc nêu tại điểm III công văn:

Theo trình bày của Xí nghiệp thì việc chậm nộp hồ sơ hoàn thuế (thanh khoản thuế) là do từ trước đến nay Cục Hải quan Long An hướng dẫn thanh lý theo tờ khai nhập nguyên liệu mà không có hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định tại điểm 3 Mục I Phần E Thông tư số 172/1998/T/BTC về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế dẫn đến một số bộ hồ sơ xin hoàn thuế của Xí nghiệp bị quá thời hạn quy định. Vì vậy Tổng Cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quản Long An có báo cáo cụ thể về sự việc này để Tổng Cục Hải quan có cơ sở giải quyết cho Xí nghiệp.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp, Cục Hải quan Long An biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6515 TCHQ/KTTT ngày 19/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.069
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45