Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6504/TCHQ-GSQL về việc đăng ký bổ sung danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6504/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6504/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký bổ sung danh mục hàng hóa XNK miễn thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HL-091013-02/GM đề nghị được đăng ký bổ sung danh mục hàng hóa miễn thuế để phục vụ hoạt động thăm dò dầu khí tại Lô 16-1 ngoài khơi thềm lục địa phía Việt Nam.

Theo trình bày của Công ty thì Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí – chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã thay mặt Công ty làm thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu để phục vụ cho kế hoạch sản xuất năm 2009 của dự án thăm dò khai thác trên và đã được Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tiếp nhận Bảng đăng ký danh mục (số 129 ngày 24/08/2008). Tuy nhiên, trong bảng đăng ký danh mục đã thiếu sót một số vật tư thiết bị. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm b, khoản 3, Điều 101, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: Trường hợp số lượng hàng hóa hoặc trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế ghi trên Danh mục có sai sót hoặc thay đổi so với đăng ký ban đầu thì doanh nghiệp được bổ sung, điều chỉnh nhưng hàng hóa bổ sung phải phù hợp với nhu cầu của dự án và phải đáp ứng quy định về tổng trị giá nêu tại điểm b, khoản 21, 100 của Thông tư này.

Vậy, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn trên và đối chiếu với thực tế hồ sơ để xem xét, nếu phù hợp thì giải quyết việc đăng ký bổ sung danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Hoàng Long (thay trả lời);
(Đ/c: Tầng 20, Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, Q.1, TP Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6504/TCHQ-GSQL về việc đăng ký bổ sung danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


853
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33