Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6485/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện công văn 4434/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6485/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6485/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi thực hiện công văn số 4434/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hải Phòng

Trả lời công văn số 4620/HQHP-KTSTQ ngày 26/09/2011 của Cục Hải quan Hải Phòng về vướng mắc khi thực hiện công văn số 4434/TCHQ-GSQL ngày 13/09/2011 hướng dẫn xử lý về việc nộp vận đơn chở suốt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Các vận đơn chở suốt được phát hành tại Nhật Bản, vận đơn chở suốt được phát hành tại nước thứ 3 và C/O mẫu JV liên quan đến các tờ khai hải quan nhập khẩu đề cập tại công văn số 4434/TCHQ-GSQL trên được gửi kèm theo đây (gồm 09 chứng từ cho 03 bộ tờ khai: 01 vận đơn chở suốt được phát hành tại Nhật Bản, 01 vận đơn chở suốt được phát hành tại Hong Kong và 01 C/O mẫu JV cho mỗi tờ khai).

Các vận đơn chở suốt (bản photocopy sao y bản chính) được phát hành tại Nhật Bản đề cập trên đây đã được xác nhận là hợp lệ và do doanh nghiệp nộp bổ sung cho cơ quan quản lý nhà nước. Do vậy, không nhất thiết phải yêu cầu doanh nghiệp nộp lại các vận đơn đó.

2. Về việc thay đổi quyết định ấn định thuế đã ban hành.

- Quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan là quyết định hành chính, không phải văn bản quy phạm pháp luật. Việc sửa đổi bổ sung quyết định ấn định thuế thực hiện như đối với quyết định hành chính thông thường khác. Do vậy, cơ quan Hải quan có thể ra quyết định khác thay thế hoặc quyết định thu hồi quyết định ấn định thuế đã ban hành.

- Trường hợp đề cập tại điểm 1 công văn số 4434/TCHQ-GSQL là trường hợp bổ sung vận đơn để làm rõ tính hợp lệ của C/O nên không có cơ sở bồi thường tiền lãi cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6485/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện công văn 4434/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.240
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160