Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6372/TCHQ-KTTT ngày 12/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng SXXK của Công ty TNHH VBTP Ngọc Hà

Số hiệu: 6372/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 12/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6372/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế hàng SXXK của Công ty TNHH CBTP Ngọc Hà

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Về việc giải quyết thuế đối với 1.769,93 kg tôm sú là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Ngọc Hà nêu tại công văn số 4485/HQTP-NV ngày 04/11/2003, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc sử dụng tờ khai xuất kinh doanh để hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã được hướng dẫn tại công văn số 8422 TC/TCT ngày 15/8/2003 của Bộ Tài chính. Điều kiện để được xem xét là do sai sót về thủ tục khai báo và phải phát sinh từ tháng 8/2003 trở về trước.

Trường hợp Công ty Ngọc Hà xuất trình tờ khai xuất kinh doanh số 27363/XK-KD ngày 19/8/2003 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I đáp ứng được điều kiện phát sinh từ tháng 8/2003; nhưng theo giải trình tại công văn số 012/CV-NH/2003 ngày 10/9/2003 gửi cho Bộ Tài chính thì việc khai sang loại hình xuất kinh doanh không phải là sai sót về thủ tục mà do Công ty có công văn xin xuất đi lô hàng nguyên liệu tồn gởi tại kho Công ty Ngọc Hà và cam kết hạn chót xuất hết vào ngày 15/8/2003 nhưng đều không được Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công và Hải quan Cảng VICT chấp nhận, cho nên Công ty phải mở tờ khai theo loại hình xuất kinh doanh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI để xuất theo nhu cầu của khách hàng Ngọc Hà Store SRL Import - Export.

Để có cơ sở giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công kiểm tra lại giải trình trên của Công ty Ngọc Hà, vì qua kiểm tra hồ sơ của doanh nghiệp gửi cho TCHQ (bản phô tô ) thì:

- Công văn số 011/CV-NH/2003 xin xuất lô hàng tồn gửi Chi cục Hải quan khu vực III là ngày 18/8/2003.

- Công văn gửi Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công đề nghị được xuất lô hàng này có hai bản: một bản số 014/CV-NH/2003 đề ngày 16/8/2003, một bản cùng số nhưng lại đề ngày 11/9/2003.

- Công ty lại xuất trình tờ khai xuất khẩu số 27363/XKD đăng ký ngày 19/8/2003 tại KV1 để thanh khoản (tờ khai này hoàn thành thủ tục hải quan trước ngày công ty có công văn gửi Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công ngày 11/9/2003).

Nếu giải trình trên của Công ty là không đúng sự thực thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời công ty bằng văn bản không chấp nhận sử dụng tờ khai xuất kinh doanh số 27363/XK-KD để làm thủ tục thanh khoản lô hàng nguyên liệu nhập SXXK còn tồn. Đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Tổng Cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK).

Nếu việc giải trình  trên của Công ty là đúng sự thực thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo bổ sung sự việc này trước ngày 15/12/2003 để Tổng Cục Hải quan có cơ sở trình Bộ xem xét giải quyết dứt điểm khiếu nại của doanh nghiệp.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6372/TCHQ-KTTT ngày 12/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng SXXK của Công ty TNHH VBTP Ngọc Hà

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.259
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126