Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6141/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6141/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 19/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6141/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Song Phát
(Đ/c: 502/87 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Q7, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 830/SPT-2018 của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Song Phát về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện quá cảnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh khí hóa lỏng LPG đóng chung container với hàng hóa nhập khẩu.

a) Trường hợp lô hàng nhập khẩu thực hiện dỡ hàng tại Việt Nam sau đó tiếp tục vận chuyển hàng hóa quá cảnh sang nước thứ 3 .

Căn cứ khoản 2 Điều 46 Luật quản lý ngoại thương năm 2018, khoản 1 Điều 43 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 25/01/2015 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ), hàng hóa quá cảnh đóng ghép chung container với hàng hóa nhập khẩu (hàng nhập khẩu thực hiện dỡ hàng tại Việt Nam sau đó tiếp tục vận chuyển hàng hóa quá cảnh) thì phải đáp ứng điều kiện là chung tuyến đường vận chuyển với hàng hóa quá cảnh cho đến khi thực hiện dỡ hàng hóa nhập khẩu và vị trí chia tách hàng nhập khu phải phù hợp với tuyến đường quá cảnh theo quy định tại Thông tư sô 16/2017/TT-BGTVT ngày 22/5/2017 của Bộ Giao thông vn ti.

Trường hợp đáp ứng điều kiện nêu trên, thủ tục quá cảnh thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và tại Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn theo quy định.

b) Trường hợp 03 lô hàng vận chuyển vào Việt Nam (qua cửa khẩu sông Tiền - Bà Rịa Vũng Tàu hoặc sông Hậu - Cần Thơ) nhưng không dỡ hàng nhập khẩu tại Việt Nam mà vận chuyển tiếp đến Campuchia để dỡ hàng quá cảnh trước, sau đó trở về Việt Nam (qua cửa khẩu Vĩnh Xương) để dỡ 01 lô hàng nhập khẩu tại Gò Dầu - Bình Dương và vận chuyển 01 lô hàng quá cảnh đi Thái Lan. Thủ tục hải quan thực hiện như sau:

- Đối với 03 lô hàng từ nước ngoài vào Việt Nam sau đó vận chuyển đi Campuchia: thực hiện thủ tục hải quan quá cảnh cho cả 03 lô hàng theo quy định tại Điều 43 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) sang Campuchia đthực hiện dỡ hàng hóa quá cảnh của Campuchia.

- Đối với 02 lô hàng từ Campuchia về Việt Nam (01 lô nhập khẩu, 01 lô quá cảnh sang Thái Lan) theo hành trình Vĩnh Xương - Gò Dầu - Cát Lái:

+ Đối với 01 lô hàng nhập khẩu dỡ hàng tại Gò Dầu - Bình Dương: thực hiện thủ tục vận chuyển độc lập theo quy định tại điều 51 Thông tư 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018; và thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành.

+ Đối với 01 lô hàng quá cảnh từ cửa khẩu Vĩnh Xương đến cảng Cát Lái đxuất sang Thái Lan: thực hiện thủ tục quá cảnh theo quy định Điều 43 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh đóng chung container với hàng hóa nhập khẩu theo hành trình trên phải đáp ứng điều kiện:

+ Thủ tục quá cảnh phải thực hiện tại cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng.

+ Hàng hóa nhập khẩu đóng ghép chung với hàng hóa quá cảnh phải theo đúng tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh và vị trí chia tách hàng nhập khẩu phải phù hợp với tuyến đường quá cảnh theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

c) Trường hợp vận chuyển 02 lô hàng quá cảnh (01 lô quá cảnh của Campuchia và 01 lô hàng quá cảnh của Trung Quốc/ Thái Lan) đi Campuchia để dỡ hàng quá cảnh của Campuchia sau đó trở lại Việt Nam để tiếp tục vận chuyển lô hàng quá cảnh còn lại sang Thái Lan/ Trung Quốc để dỡ hàng.

- Đối với 02 lô hàng quá cảnh của Campuchia và Trung Quốc/ Thái Lan vận chuyển đi Campuchia: Thực hiện thủ tục quá cảnh cho cả 02 lô hàng theo quy định tại Điều 43 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018;

- Đối với 01 lô hàng quá cảnh còn lại của Trung Quốc/ Thái Lan: Thực hiện thủ tục quá cảnh theo quy định tại Điều 43 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 khi hàng hóa được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam để xuất đi Trung Quốc/ Thái Lan.

2. Về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải

Thực hiện thủ tục nhập cảnh, chuyển cảng, xuất cảnh cho phương tiện là tàu biển theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 67 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 25/01/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ). Theo đó:

a) Thủ tục nhập cảnh đối với phương tiện là tàu biển thực hiện tại cảng đu tiên, thủ tục chuyn cảng đi với phương tiện tại cảng thứ 2.

b) Thủ tục xuất cảnh cho phương tiện là tàu biển thực hiện tại cảng thứ 2 hoặc cảng cuối cùng (nếu hành trình vận chuyển có thực hiện chuyển cảng qua nhiều cảng).

3. Yêu cầu giám định khối lượng, chủng loại đối với khí hóa lỏng LPG

Cơ quan hải quan căn cứ kết quả giám định về khối lượng, chủng loại của thương nhân giám định để xác định lượng xăng dầu nhập khẩu, quá cảnh. Theo đó, trường hợp phương tiện vận tải chứa nhiều lô hàng quá cảnh và giao hàng tại địa điểm khác nhau thì đại diện chủ hàng phải thực hiện giám định về khối lượng, chủng loại đối với hàng hóa dỡ xuống cảng Việt Nam để xác định lượng hàng hóa thực nhập, thực xuất tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Song Phát được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan: An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6141/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.951
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.6.254