Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6119/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 13/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6119/TCHQ-GSQL
V/v TN-TX cát từ Campuchia qua Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH một thành viên Phúc Đức
(địa chỉ: ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa, huyện Tân Châu - An Giang)

 

Trả lời công văn số 19/CV-2009 ngày 08/10/2009 của Công ty TNHH một thành viên Phúc Đức về việc làm thủ tục tái xuất 14.770m3 cát từ Campuchia (theo 17 tờ khai tạm nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước, Cục Hải quan Đồng Tháp), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1819/TTg-KTN ngày 29/9/2009 về việc dừng xuất khẩu cát, sỏi xây dựng, cát vật liệu san lấp, kể cả cát xuất khẩu đối với hợp đồng đã ký trước ngày 30/11/2008 theo quy định tại điểm 5 Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/10/2008 thì không điều chỉnh hoạt động tạm nhập tái xuất cát từ Campuchia qua Việt Nam. Việc tạm nhập tái xuất cát từ Campuchia qua Việt Nam thực hiện theo công văn số 616/VPCP-QHQT ngày 23/01/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc tạm nhập tái xuất cát từ Campuchia qua Việt Nam.

Cục Hải quan Cần Thơ kiểm tra cụ thể hồ sơ và thực tế hàng hóa để đảm bảo hàng xuất khẩu đúng là hàng hóa tạm nhập tái xuất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Cần Thơ (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6119/TCHQ-GSQL ngày 13/10/2009 về tạm nhập tái xuất cát từ Campuchia qua Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.378

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!