Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6118/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6118/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 27/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6118/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu  

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1262/HQTH-NV ngày 28/10/2008 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về xác định trị giá tính thuế và giải quyết khiếu nại đối với mặt hàng xe ôtô sat xi hiệu DongFeng, xe ôtô 7 chỗ hiệu Hyundai SantaFe, xe ôtô 5 chỗ hiệu Hyundai Centenial nhập khẩu từ tháng 12/2007 đến tháng 02/2008.

Căn cứ vào Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/04/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa do các lô hàng xe ôtô sat xi hiệu DongFeng, xe ôtô 7 chỗ hiệu Hyundai SantaFe, xe ôtô 5 chỗ hiệu Hyundai Centenial nhập khẩu từ tháng 12/2007 đến tháng 02/2008 có mức giá khai báo thấp hơn giá dữ liệu có sẵn tại thời điểm kiểm tra nên Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo và xác định lại trị giá tính thuế là đúng quy định tại các văn bản nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp không đồng ý với mức giá xác định sau tham vấn và có công văn khiếu nại thì Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa xem xét, giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự, thẩm quyền quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo. Về mức giá đề xuất để giải quyết khiếu nại của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa căn cứ trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ và dữ liệu hàng hóa giống hệt, tương tự có sẵn ở trạng thái dòng đen trên hệ thống GTT22 và thông tin từ các nguồn khác thu thập được tại thời điểm xác định trị giá để xác định trị giá tính thuế và giải quyết khiếu nại theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KTTT (3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ - XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6118/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.842

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211