Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6088/TCHQ-GSQL về thanh lý tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6088/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6088/TCHQ-GSQL
V/v thanh lý tài sản cố định

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Phước

Trả lời công văn số 883/HQBP-NV ngày 30/9/2010 của Cục Hải quan Bình Phước báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc thanh lý hàng nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định của Công ty TNHH World Tec Vina, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi Cục Hải quan tỉnh Bình Phước thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định của Công ty, đề nghị Cục Hải quan Bình Phước xác định trong số hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định mà Công ty đề nghị được thanh lý thì:

- Đối với những hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định và chính sách thuế thì căn cứ quy định tại Thông tư 04/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) để xem xét, giải quyết thanh lý hàng hóa.

Thủ tục thanh lý thực hiện theo Khoản 3, Điều 42, Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

Về Chính sách thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính.

- Đối với những hàng hóa đang chờ kết luận chính thức (đang chờ ý kiến của Cục Kiểm tra sau thông quan và UBND tỉnh) thì chưa tiến hành xem xét đề nghị thanh lý của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Phước thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6088/TCHQ-GSQL về thanh lý tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.744
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15