Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6041/TCHQ-KTTT về việc xác nhận nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6041/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 25/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6041/TCHQ-KTTT
V/v: Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Kê khai và kế toán thuế).
(Số 22C Phố Thành Công, Q. Ba Đình – Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17290/CT-KK&KTT ngày 19/11/2008 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan Hải quan của 06 đơn vị. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trả lời như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559, hệ thống Quản lý rủi ro ngày 24/11/2008 tại Tổng cục Hải quan thì 06 Doanh nghiệp có tên dưới đây không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu:

+ Công ty cổ phần truyền thông dầu khí Việt Nam (MST: 0102314284).

+ Công ty cổ phần khoáng sản Anh sáng (MST: 0102564735).

+ Công ty cổ phần truyền thông tài chính dầu khí (MST: 0102323546).

+ Công ty cổ phần Progtechno Việt Nam (MST: 0102201474).

+ Viện thủy điện và năng lượng tái tạo (MST: 0100726596-003).

+ Công ty điện tử y tế MEDDA (MST: 0100102485-015).

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trường hợp xác định Doanh nghiệp còn các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của Doanh nghiệp; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo về Tổng cục thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Doanh nghiệp tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Doanh nghiệp đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêu cầu Doanh nghiệp phải nộp đủ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi giải phóng hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Thuế Hà Nội và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6041/TCHQ-KTTT về việc xác nhận nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.744

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172