Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6027 TCHQ/KTTT ngày 25/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thanh khoản phụ liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Số hiệu: 6027TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 25/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6027 TCHQ/KTTT
V/v thanh Khoản phụ liệu sx hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum

Trả lời công văn số 324/CHQGLKT ngày 10/10/2003 về việc thanh Khoản (hoàn thuế) vật tư, nguyên liệu (phụ liệu) có số lượng nhỏ trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất nhưng không cấu thành nên sản phẩm xuất khẩu, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết g Điểm 1 Mục I Phần E Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì vật tư, nguyên liệu trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất nhưng không cấu thành nên sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng được hoàn thuế (thanh Khoản thuế).

Về việc khai báo hình thức xuất khẩu và việc thanh Khoản (hoàn thuế) đối với số phụ liệu này được xử lý như sau:

- Đối với các lô hàng có tờ khai xuất khẩu từ tháng 8/2003 trở về trước khi xuất khẩu khai báo theo loại hình xuất kinh doanh thì được xử lý theo công văn số 8422 TC/TCT ngày 15/8/2003 của Bộ Tài chính.

- Đối với các lô hàng xuất khẩu sau tháng 8/2003 thì tờ khai xuất khẩu hàng hoá phải mở theo loại hình xuất sản xuất hàng xuất khẩu (mặc dù số phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng nhỏ trong sản phẩm xuất khẩu) thì mới được chấp nhận thanh Khoản (hoàn) thuế đối với số phụ liệu nhập khẩu.

- Khi tiến hành thanh Khoản số phụ liệu này vẫn yêu cầu doanh nghiệp xuất trình chứng từ thanh toán theo quy định.

- Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm có trách nhiệm xem xét tính hợp lý, đúng đắn của định mức tiêu hao nguyên liệu, phụ liệu doanh nghiệp đăng ký với cơ quan Hải quan, xem xét chính sách mặt hàng xuất khẩu áp dụng đối với phần nguyên liệu mua trong nước được cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu và thực hiện đúng chính sách thuế theo quy định đối với phần nguyên liệu mua trong nước.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6027 TCHQ/KTTT ngày 25/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thanh khoản phụ liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.210
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132