Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5917/TCHQ-KTTT ngày 26/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn nộp thuế

Số hiệu: 5917/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Thành Đức
Ngày ban hành: 26/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5917/TCHQ-KTTT
V/v hướng dẫn nộp thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Căn cứ kế hoạch thu thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất nhập khẩu của Nhà nước giao cho các tỉnh, thành phố hàng năm. Để đánh giá việc hoàn thành kế hoạch thu của từng địa phương (tỉnh, thành phố). Tổng Cục hướng dẫn việc thu nộp thuế vào Ngân sách nhà nước như sau:

- Đối với hải quan liên tỉnh có các chi cục hải quan đóng ở các tỉnh khác nhau khi có phát sinh tờ khai hành hoá xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố nào thì trên thông báo thuế, hướng dẫn đối tượng nộp thuế nộp tiền thuế vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố đó.

- Số tiền thuế phải nộp đủ vào Ngân sách nhà nước là số tiền ghi trên thông báo thuế theo đúng số thuế đã được tính tại tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu theo quy định.

Yêu cầu các hải quan tỉnh, thành phố đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào Ngân sách nhà nước theo đúng chương, loại, khoản, mục đã được quy định tại giấy thông báo thuế. Tổng cục hải quan lưu ý để các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn trên. nếu có gì vướng mắc thì báo cáo ngay về Tổng cục để kịp thời giải quyết.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5917/TCHQ-KTTT ngày 26/11/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.827
DMCA.com Protection Status