Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5898/TCHQ-KTTT về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5898/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 5898/TCHQ-KTTT
V/v kê khai nộp thuế GTGT hàng NKSXXK nhưng không XK

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ảnh của Cục Hải quan địa phương và một số doanh nghiệp vướng mắc khi thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm 7.2.2, Mục IV, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định: “Nếu người nộp thuế không thực xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế thì phải kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT (nếu có) kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Cơ quan Hải quan kiểm tra, thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo quy định. Người nộp thuế được hoàn lại số tiền thuế đã nộp theo quy định khi thực tế xuất khẩu, sản phẩm sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế.”

Thực hiện Điểm này, người nộp thuế kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT theo quy trình nộp thuế nhập khẩu hiện hành và được cơ quan hải quan hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu đã nộp khi thực tế xuất khẩu sản phẩm.

Về số tiền thuế GTGT đã nộp: Doanh nghiệp xuất trình chứng từ nộp thuế với cơ quan thuế để được tính vào số thuế GTGT đầu vào khi kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế nội địa. Do vậy, Cơ quan Hải quan không thực hiện hoàn thuế GTGT.

Tổng cục hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Cục HQ Đà Nẵng
(thay trả lời CV số 940/HQĐN-NV);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5898/TCHQ-KTTT về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49