Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5786/TCHQ-KTTT ngày 13/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo, đề xuất sửa đổi bảng giá

Số hiệu: 5786/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 13/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5786/TCHQ-KTTT
V/v báo cáo, đề xuất sửa đổi bảng giá

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để triển khai ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc tập hợp, sửa đổi, bổ sung và ban hành các bảng giá mới thay thế các bảng giá hiện hành. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Rà soát lại tất cả các bảng giá hiện hành (bao gồm cả bảng giá thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá và không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá) theo hướng:

- Kiến nghị và đề xuất sửa đổi những mức giá quy định tại các bảng giá hiện nay không còn phù hợp (quá cao hoặc quá thấp). Khi kiến nghị cần đưa ra mức giá đề xuất sửa đổi cụ thể và cơ sở đề xuất.

- Kiến nghị xây dựng bổ sung những mặt hàng hiện nay chưa có trong các bảng giá nhưng có thuế suất cao hoặc khả năng gian lận thương mại lớn (có đề xuất mức giá cụ thể kèm theo cơ sở xây dựng).

2. Riêng đối với Cục Hải quan: Thành phố. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài các công việc đã nêu tại điểm 1, còn thực hiện thêm các công việc sau:

- Tập hợp tất cả các quyết định đã ban hành từ tháng 1 năm 2003 đến nay thành 1 quyết định tổng hợp, mã hoá theo 8 chữ số và có mức giá kèm theo.

- Cử từ 1 đến 2 cán bộ trực tiếp làm công tác giá, có kinh nghiệm về làm việc tại Tổng cục trong quá trình xây dựng bảng giá để trực tiếp tháo gỡ những vướng mắc. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

3. Báo cáo số liệu về Tổng cục hải quan trước ngày 25 tháng 11 năm 2003.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết và khẩn trương tổ chức thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5786/TCHQ-KTTT ngày 13/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo, đề xuất sửa đổi bảng giá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126