Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5733/TCHQ-KTTT ngày 11/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo tình hình nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu sang I rắc

Số hiệu: 5733/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 11/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5733/TCHQ-KTTT
V/v báo cáo tình hình nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu sang I rắc.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Thực hiện yêu cầu của Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) về việc báo cáo tình hình nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu sang I rắc để có cơ sở trình Bộ xử lý thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu sang I rắc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu các đơn vị kiểm tra, ra soát hồ sơ và thực tế sử dụng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu sang I rắc, xuất khẩu thành phần tương ứng và báo cáo về Tổng cục Hải quan theo các nội dung sau:

- Số lượng nguyên liệu nhập khẩu, số lượng nguyên liệu đã được thanh khoản theo thành phẩm xuất khẩu, số lượng nguyên liệu còn tồn đọng của từng doanh nghiệp.

- Thông báo tới từng doanh nghiệp có hoạt động trên phản ảnh về Vụ Chính sách Thuế khả năng thực hiện các hợp đồng xuất khẩu trong thời gian tới; cơ sở huỷ bỏ hợp đồng mua bán sản phẩm đã ký trước chiến tranh (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo và yêu cầu các vị hoàn thành việc báo cáo trước 15/11/2003 để Vụ Chính sách Thuế có cơ sở trình Bộ xử lý thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu sang I rắc.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5733/TCHQ-KTTT ngày 11/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo tình hình nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu sang I rắc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.846
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127