Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5644/TCHQ-KTTT ngày 18/11/2002 của Tổng cục Hải quan - Cục kiểm tra thu thuế XNK về việc xử lý thông tin trên mạng cưỡng chế nợ thuế

Số hiệu: 5644/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Thành Đức
Ngày ban hành: 18/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5644/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thông tin trên mạng cưỡng chế nợ thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 1377/HQĐN ngày 17/10/2002 của Hải quan Đồng Nai về việc sử dụng thông tin cưỡng chế nợ thuế trên mạng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, nhằm đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương làm thủ tục thanh khoản nợ thuế, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động XNK; Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất như sau:

- Căn cứ công văn số 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Chính phủ.

- Căn cứ công văn 3585/TCHQ-KTTT ngày 2/8/2000 của Tổng cục Hải quan.

- Căn cứ Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Các trường hợp doanh nghiệp được Cục Hải quan tỉnh, thành phố cho phép tạm giải tỏa cưỡng chế về số nợ thuế quá hạn trong phạm vi nội bộ của Cục có lý do phù hợp với điểm 2.2 công văn số 3585/TCHQ-KTTT ngày 2/8/2000 của Tổng cục Hải quan và các trường hợp doanh nghiệp được Cục Hải quan tỉnh, thành phố cho phép giãn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN theo quy định tại điểm 3 mục I phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính v/v giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN thì báo cáo về Tổng cục (Cục KTTT XNK) để thông báo cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

Cục Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo đơn vị biết và thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục (Cục Kiểm tra thu thuế XNK) để kịp thời giải quyết.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thành Đức

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5644/TCHQ-KTTT ngày 18/11/2002 của Tổng cục Hải quan - Cục kiểm tra thu thuế XNK về việc xử lý thông tin trên mạng cưỡng chế nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.827
DMCA.com Protection Status