Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5615/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xét miễn thuế nhập khẩu của lô hàng thiết bị phục vụ dự án giáo dục đại học

Số hiệu: 5615/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5615/TCHQ-KTTT
V/v: xác nhận hàng NK phục vụ dự án GD ĐH 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi: Bộ giáo dục và đào tạo

Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu của lô hàng thiết bị phục vụ dự án giáo dục đại học thuộc hợp đồng số EEC 1.1.1B - Thiết bị mạng, số hóa tư liệu và an toàn điện, hợp đồng số EEC 1.1.2B - Phần mềm chuyên môn hỗ trợ xử lý, quản lý và sử dụng thông tin giữa trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật và thương mại Tân Đức. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Danh mục thiết bị trúng thầu (có dấu treo của Bộ GD&ĐT) do Công ty CP Phát triển kỹ thuật và Thương mại Tân Đức xuất trình kèm theo bộ hồ sơ xin miễn thuế không ghi rõ danh mục được ban hành kèm theo quyết định nào, chỉ ghi "kèm theo Quyết định số QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2006. Nhưng thực tế, Quyết định số 3063/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt kết quả đấu thầu quốc tế số 1.1.B/2005 thuộc tiểu dự án QIG B5 của trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh được ban hành ngày 21/6/2006.

Tổng cục Hải quan gửi kèm bản photocopy Danh mục trên để Quý Bộ xem xét, kiểm tra lại tính chính xác của danh mục.

Kính đề nghị Quý Bộ có công văn xác nhận lại tính chính xác để đảm bảo tính pháp lý của danh mục.

2. Theo khai báo của Công ty CP Phát triển kỹ thuật và thương mại Tân Đức thì mặt hàng "khung giá gỗ kê sách – 1840x1100x830 MM" thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 24193/NK/NKD/SB ngày 13/9/2006 tại Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được nhập khẩu để phục vụ dự án GD ĐH của trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi đối chiếu thì mặt hàng "khung giá gỗ kê sách – 1840x1100x830 MM" không có danh mục thiết bị trúng thầu nêu trên.

Để có đủ cơ sở giải quyết miễn thuế đối với trường họp của Công ty CP phát triển kỹ thuật và thương mại Tân Đức, kính đề nghị Quý Bộ có ý kiến khẳng định mặt hàng "khung giá gỗ kệ sách - 1840x1100x830 MM" có nằm trong danh mục thiết bị trúng thầu nhập khẩu để phục vụ hợp đồng số EEC 1.1.1B - Thiết bị mạng, số hóa tư liệu và an toàn điện của trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh hay không.

Xin cám ơn sự hợp tác của Quý Bộ!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM
 (Số 196 Pasteur, Q3, TP. HCM);
- Công ty CP phát triển kỹ thuật và TM Tân Đức
 (số 103 Pasteur, Q1, TP. HCM);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình AnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5615/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xét miễn thuế nhập khẩu của lô hàng thiết bị phục vụ dự án giáo dục đại học

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172