Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5585 TCHQ/KTTT ngày 05/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu&thuế GTGT

Số hiệu: 5585TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Thành Đức
Ngày ban hành: 05/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5585 TCHQ/KTTT
V/v thuế nhập khẩu & thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Norco Tiles (Việt Nam)
 (xã Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương)
 - Cục Hải quan TP. HCM

 

Trả lời công văn số 115/NC-CV03 ngày 8/8/2003 của Công ty TNHH Norco Tiles (Việt Nam) về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với lô hàng xuất khẩu theo tờ khai số 1033-PMD ngày 19/3/2003 để dự hội chợ triển lãm tại Trung Quốc và nhập khẩu trở lại theo tờ khai nhập khẩu số 702-PMD ngày 21/5/2003 tại Cục Hải quan TP. HCM, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi.

- Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. HCM kiểm tra hồ sơ lô hàng của Công ty theo các tờ khai trên, nếu lô hàng nhập khẩu đúng là lô hàng đã tái xuất để tham gia hội chợ triển lãm tại Trung Quốc thì xét miễn thuế nhập khẩu cho Công ty theo quy định tại điểm 2, mục I Phần D Thông tư số 172/1998/TT-BTC nêu trên và không thu thuế GTGT theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Công ty biết và làm việc với Cục hải quan TP. HCM để được giải quyết cụ thể./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5585 TCHQ/KTTT ngày 05/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu&thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202