Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 552/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc Thực hiện Biểu thuế

Số hiệu: 552/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 24/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 552/TCHQ-GSQL
V/v: Thực hiện Biểu thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007 

 

 Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Trung tâm PTPL miền Bắc, miền Trung, miền Nam

 

Ngày 28/7/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Để việc phân loại và tính thuế thực hiện thống nhất theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC và các văn bản bổ sung sửa đổi Quyết định này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Việc phân loại hàng hóa về nguyên tắc vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu.

Kể từ ngày Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC nêu trên có hiệu lực, một mặt hàng sau khi phân loại phải có mã số đầy đủ là 10 chữ số theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC. Khi cập nhật dữ liệu vào hệ thống, cán bộ tiếp nhận cập nhật đầy đủ mã số 10 chữ số.

Đối với Biểu thuế ưu đãi đặc biệt (ví dụ Biểu thuế CEPT, Biểu thuế ASEAN – Trung Quốc…) với mã hàng 8 số vẫn còn hiệu lực, cán bộ Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp khai báo và phân loại hàng ở cấp độ 10 chữ số theo Biểu thuế ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ; khi tính thuế cho hàng hóa đủ điều kiện được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt, doanh nghiệp và cán bộ nghiệp vụ sử dụng 8 chữ số đầu, đối chiếu với Biểu thuế ưu đãi đặc biệt để tính thuế; Trường hợp thuế suất quy định tại Biểu thuế ưu đãi đặc biệt cao hơn mức thuế suất ưu đãi thì doanh nghiệp được lựa chọn mức thuế suất ưu đãi để tính thuế.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn như trên để các đơn vị Hải quan biết, thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ CST);
- Cục KTSTQ, Cục CNTT,
  Cục ĐTCBL, Vụ KTTT XNK;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 552/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc Thực hiện Biểu thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40