Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5480/TCHQ-KTTT ngày 30/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tồn đọng hồ sơ xây dựng giá

Số hiệu: 5480/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 30/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5480/TCHQ-KTTT
V/v xử lý tồn đọng hồ sơ xây dựng giá

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:  Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua báo cáo của một số Cục hải quan tỉnh, thành phố, hiện nay vẫn còn tình trạng tồn đọng hồ sơ xây dựng giá trong thời kỳ áp dụng công văn 6436/TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Tổng Cục Hải quan. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này và chấn chỉnh công tác xây dựng giá tính thuế, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các công việc sau đây:

- Đối với các lô hàng tồn đọng chưa xây dựng giá tính thuế: căn cứ các nguyên tắc xây dựng giá đã quy định, trường hợp không có đủ cơ sở xây dựng giá theo 3 phương pháp đầu thì xem xét xây dựng trên cơ sở giá theo hợp đồng và cho phân loại những lô hàng có nghi ngờ gian lận thương mại để chuyển bộ phận kiểm tra sau thông quan xử lý. Thời gian kết thúc việc xử lý các hồ sơ tồn đọng xây dựng giá là ngày 20/11/2003.

- Rà soát phân tích nguyên nhân tồn đọng hồ sơ xây dựng giá và có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành các quy định về quản lý giá tính thuế không để tái diễn tình trạng chậm trễ về thời gian xây dựng giá.

Tổng Cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5480/TCHQ-KTTT ngày 30/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tồn đọng hồ sơ xây dựng giá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.922
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70