Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5440TCHQ-KTTT về việc xin gia hạn nộp, giải tỏa cưỡng chế nợ thuế truy thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5440TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5440TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Công ty TNHH DV XNK Nam Phương
(Số 45 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội)

 

Phúc đáp công văn số 80/CV ngày 11/10/2006, công văn số 113/CV ngày 01/11/2006 của Công ty TNHH DV XNK Nam Phương về việc xin gia hạn nộp, giải tỏa cưỡng chế nợ thuế truy thu 934.486.714 đồng đối với các lô hàng thức ăn chế biến từ sữa dạng bột đóng gói bán lẻ Công ty nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2 điều 63 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát Hải quan.

Căn cứ mục IV phần G Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Yêu cầu Công ty phải đăng ký kế hoạch nộp trả Cục Hải quan TP. Hải Phòng hết số nợ thuế truy thu trên đồng thời có tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số nợ thuế truy thu đó. Trên cơ sở cam kết của Công ty, Cục Hải quan TP. Hải Phòng xem xét cho Công ty được nộp chậm số nợ thuế truy thu nói trên. Trong thời gian nộp chậm số nợ thuế truy thu nói trên, Công ty phải nộp 0,1% số tiền chậm nộp cho mỗi ngày nộp chậm.

Trước mắt, để tránh chi phí lưu kho, lưu bãi và bảo đảm chất lượng của các lô hàng sữa nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng xem xét cho phép Công ty được làm thủ tục Hải quan cho lô hàng sữa đã về tới cảng Hải Phòng nhưng chưa được thông quan với các điều kiện sau:

- Ngoài số tiền thuế truy thu nêu trên, Công ty không có nợ thuế cưỡng chế của các lô hàng khác.

- Lô hàng sữa mới phát sinh này phải đủ điều kiện nhập khẩu.

- Công ty phải nộp đủ thuế của lô hàng mới phát sinh nói trên trước khi nhận hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty DV XNK Nam Phương biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hải Phòng để được giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5440TCHQ-KTTT về việc xin gia hạn nộp, giải tỏa cưỡng chế nợ thuế truy thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.033
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255