Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5424/TCHQ-KTTT ngày 28/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo thực hiện

Số hiệu: 5424/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Thành Đức
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5424/TCHQ-KTTT
V/v báo cáo thực hiện

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh
 - Công ty cấp nước Tp. Hồ Chí Minh
 (số 1 Công trình Quốc tế Quận 3 TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 5165/CV-CN-1273 VIE(SF) ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Công ty cấp nước TP. Hồ Chí Minh về việc: Xem xét lại các thông báo chậm nộp thuế của các tờ khai Hải quan số 52KH/NKD ngày 13/2/1996, số 274/NKD và số 275/NKD ngày 26/4/1996 tại Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở xem xét đề nghị của công ty, Tổng Cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể về trường hợp này, lưu ý loại hình nhập khẩu thực tế và thời hạn thi công của dự án, để Tổng Cục Hải quan xem xét trả lời cho công ty. Báo cáo gửi về Tổng Cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) trước tháng 10 năm 2003.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5424/TCHQ-KTTT ngày 28/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo thực hiện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.733
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127