Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5350/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5350/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý xóa nợ theo TT 32

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan Tỉnh Lạng Sơn
- Công Ty điện máy xe đạp xe máy
(229 Phố Vọng - Quận Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 6023/TM-TCKT ngày 28/09/2006 của Bộ Thương mại về việc truy thu thuế của Công ty Điện máy xe đạp xe máy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1.1, khoản 1.2, mục I phần IV Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp; cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan: thì các doanh nghiệp Nhà nước thuộc đối tượng chuyển sang Công ty Cổ phần, còn nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước, nếu áp dụng các biện pháp hỗ trợ về tài chính và tín dụng, mà doanh nghiệp vẫn còn khó khăn không có khả năng thanh toán nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước được xem xét xóa nợ. Thủ tục hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị xóa nợ thuế và các khoản phạt của doanh nghiệp trong đó giải trình rõ lý do đề nghị xóa nợ, nêu rõ nguyên nhân, số tiền thuế và tiền phạt đề nghị xóa nợ (bản chính);

- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và quyết định xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền (bản gốc hoặc bản sao rõ ràng có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp);

- Quyết toán thuế và xác nhận của cơ quan thuế về số nợ thuế nợ đọng luỹ kế đến thời điểm cổ phần hóa. Đối với các khoản nợ thuế, nợ phạt của hàng hóa xuất nhập khẩu phải có xác nhận của cơ quan Hải quan nơi nợ thuế, nợ phạt (bản chính);

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có số luỹ kế đến thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp (bản sao);

- Bản tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (theo phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC);

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện cổ phần hóa (bản sao có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp);

Cơ quan hải quan địa phương nơi doanh nghiệp nợ thuế, nợ phạt tập hợp đầy đủ hồ sơ về tình hình nợ thuế tồn đọng của Công ty Điện máy xe đạp xe máy, kiểm tra xác định số nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước, có văn bản đề nghị cụ thể về việc xử lý số nợ đọng này của doanh nghiệp và gửi toàn bộ hồ sơ về Tổng cục Hải quan để xem xét xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Điện máy xe đạp xe máy, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5350/TCHQ-KTTT ngày 07/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế của Công ty Điện máy xe đạp xe máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.447

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!