Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5326/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 06/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5326/TCHQ-GSQL
V/v: Giải quyết vướng mắc khai hành lý của khách XNC theo đoàn bằng đường biển.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 1242/HQQN-NV ngày 12/10/2006 của Cục Hải quan Quảng Ninh về việc ghi lại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1)- Trước thời điểm Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/05/2006 của Bộ Tài chính ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh có hiệu lực thi hành thì theo Quyết định số 483/2000/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2000 của Tổng cục Hải quan tất cả khách nhập cảnh, xuất cảnh (trừ các đối tượng được miễn khai báo hải quan theo quy định của pháp luật) đều phải khai báo vào tờ khai trước khi làm thủ tục với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu bao gồm cả làm thủ tục với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu bao gồm cả làm thủ tục với Hải quan cửa khẩu. Và để tạo điều kiện cho khách du lịch theo đoàn bằng đường biển, không lưu trú nội địa, trở về tàu ngay trong ngày thì được khai hành lý vào bản danh sách khách du lịch mà không phải thực hiện từng người khai báo vào tờ khai nhập cảnh/ xuất cảnh. Các quy định này đã được bãi bỏ kể từ sau ngày Quyết định 29/2006-BTC có hiệu lực thi hành.

2)- Từ thời điểm Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/05/2006 có hiệu lực thi hành, thì:

a- Quyết định 483/2000/QĐ-TCHQ dẫn trên và các văn bản hướng dẫn kèm theo của Tổng cục Hải quan là hết giá trị thi hành.

b- Theo khoản 1, Điều 4, Nghị định 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ người xuất cảnh, nhập cảnh không phải khai hải quan trên Tờ khai nhập - xuất cảnh Việt Nam nếu không có hành lý vượt định mức miễn thuế, không có hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi.

Như vậy, không phải người xuất cảnh, nhập cảnh nào cũng phải khai hành lý và không có việc khai tập thể theo đoàn.

c- Trường hợp khách nhập cảnh - xuất cảnh nếu không có hàng hoá, hành lý phải khai báo ở các mục tại các trang 4, 5 của tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh thì Chi cục Hải quan cửa khẩu không xác nhận trên tờ khai hải quan theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 4 Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5326/TCHQ-GSQL ngày 06/11/2006 giải quyết vướng mắc khai hành lý của khách xuất nhập cảnh theo đoàn bằng đường biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!