Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5272/TCHQ-KTTT về việc xác định thuế truy thu đối với ô tô nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5272/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 16/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5272/TCHQ-KTTT
V/v Xác định thuế truy thu đối với ô tô nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Castrol BP Petco
(Tầng 7, Cao ốc Văn phòng Central Plaza 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM)

 

Trả lời công văn của Công ty TNHH Castrol BP Petco ngày 12/9/2008 về việc xác định thuế truy thu đối với ô tô nhập khẩu được miễn thuế, xét miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, Mục I, Phần H Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì: các trường hợp được miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định nhưng sau đó hàng hóa sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế…

Theo quy định tại điểm 1, Mục II, Phần H Thông tư 59/2007/TT-BTC nêu trên thì căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm có sự thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế, cụ thể:

- Về thuế suất: Nếu hàng hóa khi nhập khẩu ban đầu là hàng hóa mới thì áp dụng theo thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích của hàng hóa mới; nếu hàng hóa khi nhập khẩu ban đầu là hàng hóa đã qua sử dụng thì áp dụng theo mức thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích của hàng hóa đã qua sử dụng.

- Về trị giá tính thuế: Căn cứ điểm 1, Mục VIII, Phần II của Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế nhập khẩu của hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế, xét miễn thuế nhưng sau đó sử dụng vào mục địch khác đã được miễn thuế, xét miễn thuế; được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa, tính theo thời gian sử dụng và lưu trú tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính lại thuế). Trường hợp xe ô tô có thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam trên 10 năm thì giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa là 0%.

- Như vậy, nếu Công ty nhập khẩu chiếc xe ô tô năm 1993 thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế nay chuyển nhượng cho đối tượng không thuộc diện được miễn thuế, xét miễn thuế thì phải nộp thuế theo thuế suất, giá tính thuế, tỷ giá tại thời điểm chuyển nhượng (năm 2008) theo các quy định tại các văn bản nêu trên. Cụ thể: nếu chiếc xe ô tô nêu trên của Công ty nhập khẩu ban đầu là xe ô tô mới và có thời gian sử dụng và lưu  trú tại Việt Nam tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính tại thuế trên 10 năm thì số thuế phải nộp bằng 0.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Castrol BP Petco được biết.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5272/TCHQ-KTTT về việc xác định thuế truy thu đối với ô tô nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.850
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.60.248