Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5241/TCHQ-KTTT ngày 20/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế

Số hiệu: 5241/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 20/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5241/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hải Phòng
- Công ty TNHH Quốc Đạt
(số 1A Láng Hạ - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 212 CV-QĐ ngày 28 tháng 9 năm 2003 của Công ty TNHH Quốc Đạt về giá tính thuế nhập khẩu tại tờ khai nhập khẩu số 2489/NKD ngày 16 tháng 3 năm 2003, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định 164/2002/QĐ-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 149/2002/QĐ-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Tiếp theo công văn số 4168/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Tổng cục Hải quan.

Mặt hàng kính ô tô thuộc danh mục mặt hàng quản lý giá tính thuế nhưng chưa được quy định trong bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2003, do vậy phải xây dựng giá tính thuế để áp dụng, không lấy giá tính thuế trong bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 149/2002/QĐ-BTC để áp dụng.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và liên hệ với Cục hải quan Hải Phòng giải quyết cụ thể.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5241/TCHQ-KTTT ngày 20/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.941
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202