Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5200/TCHQ-CNTT&TKHQ về những mã số XNK có thay đổi và những mã số XNK đã được thu hồi do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5200/TCHQ-CNTT&TKHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 23/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT &
THỐNG KÊ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5200/TCHQ-CNTT&TKHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2002

 

THÔNG BÁO

(V/V NHỮNG MÃ SỐ XNK CÓ THAY ĐỔI VÀ NHỮNG MÃ SỐ XNK ĐÃ ĐƯỢC THU HỒI)

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Thực hiện Thông tư số 07/2001/TT-TCHQ ngày 8/10/2001 của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số XNK khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Từ ngày 21/08/2002 đến ngày 21/10/2002, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã nhận được thông báo về danh sách các thương nhân đổi tên, các thương nhân thay đổi mã số XNK và các thương nhân giải thể đã được Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố thu hồi giấy chứng nhận mã số XNK, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã tiến hành tập hợp toàn bộ mã số XNK đã thay đổi và đã thu hồi trên toàn quốc bao gồm:

1- Danh sách các thương nhân giải thể đã thu hồi giấy chứng nhận đã ký mã số XNK: 66 thương nhân (Phụ lục 1).

2- Danh sách các thương nhân đổi tên vẫn giữ nguyên mã số XNK: 105 thương nhân (Phụ lục 2).

3- Danh sách các thương nhân đổi mã số XNK đã thu hồi giấy chứng nhận đăng kỹ mã số XNK: 26 thương nhận (Phụ lục 3).

Cục CNTT & Thống kê Hải quan xin thông báo tới Hải quan các Tỉnh, Thành phố và các Vụ, Cục của Tổng cục biết để theo dõi.

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN GIẢI THỂ ĐÃ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ XNK
(Kèm theo công văn số 5200/TCHQ-CNTT&TKHQ ngày 23 tháng 10 năm 2002)

Mã số

Tên đơn vị

Ngày sửa đổi

Cục Hải quan

3700223254

Cty Amtronics

09-10-2002

Bình Dương

3700240210

Cty TNHH vật liệu giày Mạnh Hinh

09-10-2002

Bình Dương

3700332630

Cty TNHH Sunshine International Việt Nam

09-10-2002

Bình Dương

3700388898

Cty TNHH Woodswill

09-10-2002

Bình Dương

1800155357

Cảng Cần Thơ

30-08-2002

Cần Thơ

3000105329

Cty Hà Tĩnh HIKOSEN

28-08-2002

Hà Tĩnh

0100105616004

Chi nhánh Tổng Cty XNK Xây dựng Việt Nam tại Đà Nẵng

09-10-2002

TP Đà Nẵng

0101162293

Cty TNHH Động lực Hà Nội

09-10-2002

TP Hà Nội

0300939457

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Duy Linh

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301186069

Cty TNHH TM THEP LAP THANH

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301264944

Cty TNHH Thương mại DV Mỹ Phương

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301343628

Cty TNHH TM Thái Việt

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301416925

Cty TNHH TM Cường Phát

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301430655

DNTN Thương mại Mậu phong

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301447271

Cty TNHH TM Lý tưởng

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301482364

Cty TNHH SX Thương mại Đông A

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301482501

Cty TNHH SX TM Vĩnh Cơ

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301704761

DNTN Thương mại DV Bắc Việt

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302096530

Cty TNHH Hữu Sơn

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302546998

Cty TNHH SX Thương mại và May thêu Huy Hoàng C.A.P

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302619702

DNTN Thương mại & XNK Vật liệu XD Tín Hưng

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302574145

Cty TNHH Sài Gòn K.R

10-09-2002

TP Hồ Chí Minh

030689528

Cty TNHH Kỹ thuật Máy may Maga

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301387946

DNTN SX và TM Phong Thanh

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301418175

Cty TNHH XD TM Hùng Minh

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301484266

Cty TNHH TM Vĩnh Thành Lợi

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301485358

Cty TNHH Thương mại Hải Thành

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301538786

Cty TNHH DV Thương mại Hoàng Xuân

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301725433

Cty TNHH TM Hằng Phong

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301760188

Cty TNHH Thương mại DV Kiến Nghị

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301835186

Cty TNHH SX Thương mại Ca Mi

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301887917

Cty TNHH SX Vận tải Thương mại Hoàng Ân

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301933578

DNTN Khánh Huy

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302096925

Cty TNHH Hợp Thăng

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302133246

Cty TNHH Thương mại SX DV Trần Ngọc

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302375365

Cty Cổ phần Công nghệ V.D.I

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301466179

Cty TNHH TM DV Song Toàn

13-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301932077

Cty TNHH Thương mại DV Tổng hợp Nam Định

13-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301409773

Cty TNHH TM DV Ngọc Long

27-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301419203

Cty TNHH MAY Thêu Hiển Đạt

27-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301442594

Cty TNHH DV An nhơn

27-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302089558

Cty TNHH Thương mại DV XD Thế hệ mới

27-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302210349

DNTN Thương mại Quang Phát

27-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302412063

DNTN Quang Thọ

27-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301678818

Cty TNHH XD Thương mại Trường Phước

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301855496

DNTN Tân Hữu Thành

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302035432

Cty TNHH Thương mại và DVI.T.S.

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302256329

Cty TNHH Khai Nguyên

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302273282

DNTN Thương mại và DV Khánh An

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302567211

Cty TNHH Giao nhận Vận chuyển Thái Bình Dương

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302641585

Cty TNHH SX Thương mại Triển Phong

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301103231

Cty TNHH TM An Đức Thoại Sanh

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301429667

DNTN May Tuấn Cường

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301539885

Cty TNHH Chế Biến Hải Sản TM Hải Bình

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301590352

Cty TNHH TM DV C Và D

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302244179

Cty TNHH Máy vi tính Công nghệ cao

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302459216

Cty TNHH Đại Lộc

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302532628

Cty TNHH XD Thương mại và DV Khả Thi

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302621807

Cty TNHH Thương mại L.I.K

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301494313

Cty TNHH Đại Đông Bắc

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301807446

Cty TNHH SX Thương mại DV Anh Minh Trung

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302059521

Cty TNHH Thương mại DV SX  Kính Minh

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302249219

Cty TNHH SX Thương mại Đài Mao

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302256336

Cty TNHH SX Thương mại DV Ngũ Sơn

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302435416

Cty TNHH Vĩnh Long

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302531896

DNTN Thương mại DV Thiên Phú

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN ĐỔI TÊN MÃ SỐ XNK VẪN GIỮ NGUYÊN, ĐÃ THU HỒI GIẤYCHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ XNK
(Kèm theo công văn số: 5200/TCHQ-CNTT&TKHQ ngày 23 tháng 10 năm 2002)

Mã số

Tên mới

Tên cũ

Ngày sửa đổi

Cục Hải quan

5800000833

Cty Liên doanh Dệt Tơ tằm Bảo Lộc

Xí nghiệp LD Dệt Tơ tằm Bảo lộc

04-09-2002

Đăk Lăk

3600359484

Cty TNHH Bayer Việt Nam

Cty TNHHAventis Cropscience Việt Nam

23-08-2002

Đồng Nai

3600253022

Cty TNHH Bao bì Visy Việt Nam

Cty TNHH Bao bì Southcorp - Việt Nam

01-10-2002

Đồng Nai

3600256062

Cty Thú nhồi bông A Plus Vina TNHH

Cty Thú nhồi bông Aram Vina

09-10-2002

Đồng Nai

1600626111

Cty TNHH Liên doanh CNTP An Thái

Cty LD công nghiệp Thực phẩm An Thái

26-08-2002

An Giang

3500453109

DNTN Hải Thành

DNTN Trọng Thu

15-10-2002

Bà Rịa - Vũng Tàu

4100258761

Cty Giày Bình Định

Xí nghiệp Liên hiệp cao su Bình Định

02-10-2002

Bình Định

4100301216

Cty cổ phần Đá Granite Viễn Đông

Cty Cổ phần Viễn Đông

09-10-2002

Bình Định

3700255760

Cty TNHH Chế biến gỗ Thái Bình Dương

Cty TNHH Liên doanh chế biến gỗ Thái Bình Dương

26-08-2002

Bình Dương

3800100626

Cty Thương mại XNK Du lịch tỉnh Bình Phước

Cty Thương mại XNK Tổng hợp Du Lịch Tỉnh Bình Phước

26-08-2002

Bình Dương

3700224353

Cty TNHH Yungha Vina

Cty Shincho Vina Corporation

16-09-2002

Bình Dương

3700230149

Xí nghiệp Super Foam Việt Nam

Cty Strong Rich Trading Co.ltd

16-09-2002

Bình Dương

3700442993

DNTN Bình An

Bình An

16-09-2002

Bình Dương

3700148374

Cty Cổ phần Trung Việt NDT

Cty cổ phần Quốc tế Trung Việt

30-09-2002

Bình Dương

0600297553

Cty TNHH Tơ tằm Thái Hà

DNTN Tơ tằm Thái Hà

09-10-2002

Thanh Hóa

4000371629

Cty TNHH Phá dỡ tàu biển và Sắt thép Đà Nẵng

Cty Hữu hạn Phá dỡ tàu biển và Sắt thep Đà Nẵng

21-08-2002

TP Đà Nẵng

0400424349

Cty TNHH Container Miền Trung

Cty Cổ phần Container Miền Trung

28-08-2002

TP Đà Nẵng

0400427639

Cty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp và Thuỷ lợi II

Cty Cơ Điện và Nông nghiệp Thủy Lợi II

25-09-2002

TP Đà Nẵng

0100680165

Cty TNHH Xây dựng & Thương mại Kính Hà Nội

Cty TNHH Kính Hà Nội

04-09-2002

TP Hà Nội

0100108053

Tổng Cty ứng Dụng công nghệ mới và Du lịch

TCTy Phát triển công nghệ và du lịch

10-09-2002

TP Hà Nội

0100103009008

Cty XNK Tổng hợp

Cty XNK Tổng hợp Ngành muối

11-09-2002

TP Hà Nội

0101128006

Cty TNHH XNK Hoàng Lê

Cty TNHH Lê Hoàng

09-10-2002

TP Hà Nội

0101131263

Cty TNHH EDD

Cty TNHH Thương mại và XD "D&D"

10-10-2002

TP Hà Nội

0101281420

Cty Cổ phần Kiến trúc Hà Nội

Cty Cổ phầnn Kiến trúc Hà Nội I

11-10-2002

TP Hà Nội

0800208416

Cty TNHH Xây dựng - may XK Minh Tuấn

Cty XD Minh Tuấn

12-09-2002

TP Hải Phòng

0200129748

Cty Thương mại Đầu tư & Xây dựng Hải Phòng

Cty dịch vụ thương mại Hải Phòng

17-09-2002

TP Hải Phòng

0200460886001

Chi nhánh Cty Cổ phần Việt Long

Chi nhánh Cty TNHH Việt Long

19-09-2002

TP Hải Phòng

0302297244

Cty TNHH Phú Nam

Cty TNHH An Nam Việt

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302572959

Cty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Kim Lý

Cty TNHH Kim Lý

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302634683

Cty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

Cty Gióng cây trồng Miền Nam

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302634806

Cty Cổ phần XNK Gia Định

Cty XNK Đầu tư XD Gia Định

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302634813

Cty Cổ phần Thiết bị Sài Gòn

Cty TNHH Thiết bị Sài Gòn

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302639353

Cty Cổ phần Đầu tư Huấn luyện thể lực Quốc tế Thái Việt

Cty TNHH SX Thương mại Thái Việt

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302641539

Cty Cổ phần May Hữu nghị

Cty May và in Hữu Nghị

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302673555

Cty Thương mại và Phát triển Xây dựng  Constrexim

Chi nhánh Cty Xây lắp XNK Vật liệu và Kỹ thuật XD

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302677493

Cty Cổ phần Công nghệ Nhơn Hữu

Cty TNHH DV Thương mại Nhơn Hữu

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301415985

Cty TNHH SX Thương mại Nghệ Xương

Cty TNHH SX Mộc TM Nghệ Xương

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301878084

Cty TNHH C.G

Cty TNHH Mỹ Miều

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302273370

DNTN SX Thương mại An và Nam

DNTN SX Thương mại An Nam

09-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0300829768

Cty TNHH Allied Domecq Việt Nam (Spirits and Wine)

Cty TNHH hiram walker bình tây việt nam

10-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301448243

Cty TNHH SX và Thương mại Ngọc Hồng

Cty TNHH TM DV Ngọc Hồng

10-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301493574

Cty TNHH SX và TM DV Công nghệ Thông tin Mạng viễn thông Hoàn cầu Phương Đức

Cty TNHH SX Thương mại Phương Đức

10-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301531075

Cty TNHH SX Thương mại Xây dựng Tư vấn Đầu tư Phúc Thịnh

Cty TNHH Tư vấn DV Thương mại XD Phúc Thịnh

10-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302061922

Cty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Thông tin và Tích hợp Hệ thống Đa Thông

Cty Cổ phần Công nghệ Thông tin Kim Cương

10-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302216492

Bệnh viện Quốc tế Thận và Lọc thận Dialasie

Phòng Khám thận và Lọc thận Quốc tế Dialasia

10-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302304565

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch A Na

Cty TNHH Thương mại DV Du lịch An Nam

10-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302449673

Cty TNHH Bum Jin Vina

Cty TNHH SUK HO Việt Nam

10-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302541358

Cty TNHH Thương mại và Thiết kế An Ni

Cty TNHH Thanh Thi

10-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0300825675

Sài Gòn VeWong Co., ltd

XNLD SAIGON VEWONG

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301121174

Cty TNHH Thương mại và SX Thép Việt

Cty TNHH TM Thép Việt

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301421280

Cty TNHH Thương mại và SX Hồng đạt

Cty TNHH Thương mại Hồng đạt

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301438703

Cty XNK và Thương mại Thanh Giang

Cty TNHH Xây dựng Công nghẹe Môi trường và Thương mại Thanh Giang

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301448250

Cty TNHH SX Thương mại Bảo Sơn

Cty TNHH SX TM Đại Sanh

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301752691

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Triệu Đô

Cty TNHH TM Triệu Đô

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301880100

Cty TNHH TLG Thăng Long

Cty TNHH thương mại DV TLG Thăng Long

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302179321

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận chuyển Hoàng Ngọc

Cty TNHH DV Vận tải Thành Lợi

12-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302012883

Cty TNHH Đồ chơi Âu Châu

Cty TNHH Điện khí Âu Châu

13-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301415174

Cty TNHH Thương mại Damy

Cty TNHH Thương mại Damy

30-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302609510

DNTN Thanh Xuân

Cơ sở Thanh Xuân

30-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302690688

Cty Cổ phần Đa My

Cty TNHH Thương mại Damy

30-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302699634

Cty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quốc tế Đại Thăng Long

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Thăng Long

30-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302704764

Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi

Cty Thương mại Củ Chi

30-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0300383441

Cty Cơ khí A74

Nhà máy Cơ khí Nông nghiệp Thủ Đức

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0300629737

Cty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương

Cty Thực phẩm Thiên Hương

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301171979

Cty TNHH SX Cẩu trục và Thang máy Quảng Liên

Cty TNHH TM Quảng Liên

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301248188

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Vĩnh Lợi

Cty TNHH TM DV Hằng Tinh

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301427229

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng SX Cơ khí Toàn Phương

Cty TNHH Cơ điện Toàn Phương

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301428303

Cty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hoàn Việt

Cty TNHH TM DV Hoàn Việt

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301458386

Cty TNHH Minh Hiệp

Cty TNHH Dệt TM DV  Minh hiệp

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301640250

Cty TNHH Cơ điện lạnh Total Power

Cty LD Cơ điện lạnh Total Power

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301838053

Cty TNHH Thương mại SX Quỳnh Phương

Cty TNHH Thương mại Quỳnh Phương

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301974380

DNTN Thương mại và Công nghệ Dệt Phúc Thành

DNTN Thương mại Phúc Thành

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301994122

Cty TNHH Xây dựng Thương mại Đông Hải

Cty TNHH XD Công nghệ Dân dụng M & C

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302044476

Cty TNHH Công nghệ D.C

Cty TNHH Thương mại DV Tư vấn D.C

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302091099

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Đại Thống

Cty TNHH Thương mại DV Đạt Nhật

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302112020

Cty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ Thế Bình

Cty TNHH Thế Bình

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302122251

Cty TNHH Giao nhận Vận tải AA

Cty TNHH An Nam

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302196510

Cty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Nam Việt

Cty TNHH Thương mại Tin học Nam Việt

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302203479

Cty Liên doanh Bao bì MiviPack

Cty TNHH Bao bì Minh Việt

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302276117

Cty TNHH An Huy B.T

Cty TNHH An Huy

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302290827

Cty TNHH Thương mại SX Chế biến Thủy sản Thanh Tùng

Cty TNHH Thương mại SX Chế biến Thủy sản Thuận Tùng

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302394914

Cty TNHH Quảng cáo và Trang trí Nội thất Vân Nam

Cty TNHH Quảng cáo và Trang trí Nội thất An Nam

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302482670

Cty Cổ phần Thương mại AIR Việt Nam

Cty Cổ phần Thương mại C.N.L Việt nam

01-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0300805710

Cty TNHH Elida P/S

Cty Liên doanh ELIDA P/S

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301081513

Cty TNHH Nông hải sản Xây dựng Thương mại Viễn Thắng

Cty TNHH nông hải sản viễn thắng

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301481057

Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Thái Dương

Cty TNHH TM và DV THD

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301925129

Cty TNHH  SX và Thương mại Anh Dũng

Cty TNHH SX KD VLXD Anh Dũng

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302175630

Cty Cổ phần Dệt may Sài Gòn

Cty Dệt may Sài Gòn

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302570567

Cty TNHH Kiến Việt

Cty TNHH XD Thương mại DV Kiến Việt

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302694361

Cty Cổ phần Giấy Mai Lan

XN Giấy Mai lan

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302720558

Cty Cổ phần Nam Tiến

Cty Vải sợi May mặc Miền Nam

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

2100266310

Cty Trà Bắc Tỉnh Trà Vinh

Cty Chế biến Dừa Trà Vinh

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302475761

Cty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Quận 8

Cty Thương nghiệp Tổng hợp Q.8 TP HCM

11-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302560382

Cty Cổ phần Pt Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức

Cty TNHH Phát triển Kỹ thuật Thương mại Tân Đức

11-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302706320

Cty Cổ phần Trang My

Cty TNHH DV Vận tải Thương mại Trang My

15-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302725549

Cty Cổ phần Vĩnh Quang

Cty TNHH SX KD Nhựa Vĩnh Quang

15-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0300964492

Cty TNHH Thương mại Xây dựng Thủy Lộc

Cty TNHH Thương mại Thủy lộc

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301340391

Cty TNHH SX và Thương mại Liễu Tú

Cty TNHH Thương mại Liễu Tú

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301438799

Cty TNHH Công nghệ Kỹ thuật Dịch vụ Quỳnh

Cty TNHH TM và Dịch vụ Quỳnh

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301439464

Cty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại Toàn Thắng

Cty TNHH DV Kinh Thương Toàn Thắng

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301446221

Cty Dệt may Thành Công

Cty Dệt Thành Công

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301455709

Cty TNHH I Su Zu Việt Long

Cty TNHH TM Việt Long

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301466235

Cty TNHH Thm SX Hoàn Thiện II

Cty TNHH Tm Hoàn Thiện II

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301516704

Cty TNHH Thương mại và SX Duy Hoàng

Cty TNHH TM Duy Hoàng

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302481726

Cty TNHH Tiến Nhi

Cty TNHH Thon Lê

21-10-2002

TP Hồ Chí Minh

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN THAY ĐỔI MÃ SỐ XNK GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ XNK CŨ ĐÃ ĐƯỢC THU HỒI
(Kèm theo công văn số 5200/TCHQ-CNTT&TKHQ ngày 23 tháng 10 năm 2002)

Mã số cũ

Tên cũ

Mã số mới

Tên mới

Ngày sửa đổi

Cục Hải quan

1600220231

Cty LD Công nghiệp Thực phẩm An Thái

1600626111

Cty TNHH Liên doanh CNTP An Thái

26-08-2002

An Giang

3700304665

Bình An

3700442993

DNTN Bình An

16-09-2002

Bình Dương

0600142302

Doanh nghiệp tư nhân Tơ tằm Thái Hà

0600297553

Cty TNHH Tơ tằm Thái Hà

09-10-2002

Thanh Hóa

0400359812

Cty Cổ phần Container Miền Trung

0400424349

Cty TNHH Container Miền Trung

28-08-2002

TP Đà Nẵng

0400100376

Cty Cơ điện và Nông nghiệp Thủy lợi II

0400427639

Cty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp và Thủy lợi II

25-09-2002

TP Đà Nẵng

0100109441006

CN Cty Xây Lắp XNK Vật Liệu và Kỹ Thuật XD

0302673555

Cty Thương mại và Phát triển Xây dựng Contrexim

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0300999142

Cty TNHH Thiết bị Sài Gòn

0302634813

Cty Cổ phần Thiết bị Sài Gòn

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301344043

Cty XNK Đầu tư XD Gia Định

0302634806

Cty Cổ phần XNK Gia Định

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301446609

Cty May và in Hữu Nghị

0302641539

Cty Cổ phần May Hữu Nghị

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301465721

Cty TNHH DV TM Nhơn Hữu

0302677493

Cty Cổ phần Công nghệ Nhơn Hữu

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301750542

Cty TNHH Kim Lý

0302572959

Cty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Kim Lý

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301880118

Cty TNHH SX Thương mại Thái Việt

0302639353

Cty Cổ phần Đầu tư Huấn luyện thể lực Quốc tế Thái Việt

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302366956

DNTN Nguyễn Văn Tân

0302629813

DNTN Nguyễn Văn Tân

05-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0200163629001

Chi nhánh Cty TNHH Việt Long

0200460886001

Chi nhánh Cty Cổ phần Việt Long

19-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301065829

Cty TNHH TM DV Đại Thăng Long

0302699634

Cty Cổ phần Thương mại Thương mại Dịch vụ Quốc tế Đại Thăng Long

30-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0301451630

Cty TM Củ Chi

0302704764

Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi

30-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0302205885

Cơ sở Thanh Xuân

0302609510

DNTN Thanh Xuân

30-09-2002

TP Hồ Chí Minh

0300409682

XN Giấy Mai Lan

0302694361

Cty Cổ phần Giấy Mai Lan

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0300557031

Cty Vải sợi May mặc Miền Nam

0302720558

Cty Cổ phần Nam Tiến

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301444778

Cty Dệt may Sài Gòn

0302175630

Cty Cổ phần Dệt may Sài Gòn

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

2100114082

Cty chế biến dừa trà vinh

2100266310

Cty Trà Bắc Tỉnh Trà Vinh

03-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0300873118

Cty TNHH Phát triển Kỹ thuật Thương mại Tân Đức

0302560382

Cty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật và Thương mại Tân Đức

11-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301426673

Cty Thương nghiệp Tổng hợp Q.8 TP Hồ Chí Minh

0302475761

Cty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Quận 8

11-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301025047

Cty TNHH DV Vận tải TM Trang My

0302706320

Cty Cổ phần Trang My

15-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0301344188

Cty TNHH SX KD Nhựa Vĩnh Quang

0302725549

Cty Cổ phần Vĩnh Quang

15-10-2002

TP Hồ Chí Minh

0302405563

DNTN Hoàng Thành

0302713279

DNTN Hoàng Thành

15-10-2002

TP Hồ Chí Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5200/TCHQ-CNTT&TKHQ về những mã số XNK có thay đổi và những mã số XNK đã được thu hồi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217