Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc thuế nhập khẩu

Số hiệu: 5081/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 01/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5081/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5081/TCHQ-KTTT NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: - Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 16/10/2000, Bộ Tài chính có Công văn số 4572 TC/TCT chỉ đạo việc áp mã số và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng ống gang dẻo. Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất như sau:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Căn cứ Quyết định số 41/2000/QĐ-BTC ngày 17/3/2000 sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

1. Mặt hàng: các loại ống, ống dẫn bằng gang thuộc nhóm 7303, trong đó:

+ Loại có đường kính từ 150 mm đến 600 mm, dài từ 5m đến 6m, thuộc mã số 730300.10, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20% (hai mươi phần trăm).

+ Loại khác, thuộc mã số 730300.90, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 3% (ba phần trăm).

2. Theo Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 21/3/2000 của Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiên Hiệp định về thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2000 và Thông tư hướng dẫn số 35/2000/TT-BTC ngày 4/5/2000 của Bộ Tài chính, thì:

Các loại ống, ống dẫn bằng gang thuộc nhóm 730300.00, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 1% (một phần trăm), nếu có giấy chứng nhận xuất xứ từ các nước ASEAN (C/O Form D) theo đúng quy định tại Thông tư số 35/2000/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

Nguyễn Văn Cẩn

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.60.248