Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5072/VPCP-KTTH ngày 22/09/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thuế đối với hàng hoá nhập khẩu của các dự án ODA

Số hiệu: 5072/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 22/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5072/VPCP-KTTH
V/v xử lý thuế đối với hàng hoá nhập khẩu của các dự án ODA

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2004

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 9849 TC/TCT ngày 03 tháng 9 năm 2004 về việc ghi thu, ghi chi thuế đối với hàng nhập khẩu của dự án ODA, Thủ tướng chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương nhất thiết không được phê duyệt và thực hiện việc ghi thu, ghi chi ngân sách về thuế đối với hàng hoá nhập khẩu của các dự án ODA. Các Bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc việc bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA để nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

2. Đối với những dự án ODA trước đây được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách, nhưng trong năm 2004 chưa được bố trí hoặc bố trí chưa đủ vốn đối ứng để nộp thuế theo quy định, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp và đề xuất biện pháp xử lý trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5072/VPCP-KTTH ngày 22/09/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thuế đối với hàng hoá nhập khẩu của các dự án ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210