Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5018/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5018/TCHQ-GSQL
V/v: Xác nhận thực xuất đối với
hàng XK gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

Công ty TNHH Tín Nghĩa
(Địa chỉ: 96 Quốc lộ 1, Phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 1044/2005-CV-CT ngày 11/11/2005 của Công ty TNHH Tín Nghĩa về việc đề nghị xác nhận thực xuất đối với hàng xuấu khẩu gửi kho ngoại qua, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang soạn thảo Thông tư trình Bộ Tài chính ban hành vào đầu năm 2006 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan theo quy định của Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung, trong Thông tư có nội dung quy định về việc xác nhận thực xuất đối với hàng hóa xuất khẩu. Về kiến nghị nêu trên của Công ty, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu để có thể bổ sung vào Thông tư.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và yêu cầu Công ty thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản hiện hành./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5018/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xác nhận thực xuất đối với hàng xuấu khẩu gửi kho ngoại quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.251

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214