Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5007/TCT-CS về thủ tục tờ khai hải quan đối với vật liệu xây dựng đưa vào Khu phi thuế quan do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5007/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5007/TCT-CS
V/v Thủ tục tờ khai hải quan đối với vật liệu xây dựng đưa vào Khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tham gia ý kiến vào đề nghị của Tổng cục Hải quan tại công văn ngày 18/06/2012 về kiến nghị của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đối với tờ khai hải quan khi đưa vật liệu xây dựng vào khu chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Văn bản đề nghị của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đề cập đến vướng mắc v/v mở tờ khai hải quan đối với vật tư, nguyên vật liệu để xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất, không phải cho khu phi thuế quan nói chung như đề xuất trả lời của Tổng cục Hải quan. Do đó cần trả lời cụ thể vào vướng mắc của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, về vướng mắc này Bộ Tài chính đã có công văn số 5678/BTC-CST ngày 29/04/2011 gửi Cục Thuế và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Đề nghị Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ trả lời thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5678/BTC-CST ngày 29/04/2011 của Bộ Tài chính.

- Về thuế GTGT: Theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính (Khoản 2 Điều 16), hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất không cần tờ khai hải quan khi xem xét khấu trừ hoàn thuế GTGT.

Kính chuyển ý kiến để Tổng cục Hải quan nghiên cứu tổng hợp./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5007/TCT-CS về thủ tục tờ khai hải quan đối với vật liệu xây dựng đưa vào Khu phi thuế quan do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.808
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122